Lifestyle

วันวิสาขบูชาชวนมา เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ทำบุญรักษ์โลก เช็กเลยมีวัดไหนบ้าง?

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ชวนมา "เวียนเทียนด้วยต้นไม้" มีวัดไหนในประเทศไทยร่วมบ้าง เช็กได้ที่นี้! เรียกว่าเป็นเทรนด์การทำบุญแบบรักษ์โลก ที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศจากควันธูปเทียน เวียนเสร็จสามารถนำต้นไม้ไปปลูกต่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้โลกด้วย

วันวิสาขบูชา 2567 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันสำคัญทางศาสนา ทุกภาคส่วนได้หยุดพักกลางสัปดาห์ พักผ่อน เข้าวัด สวดมนต์ ทำบุญ  เมื่อถึงวันวิสาขบูชา  พุทธศาสนิกชนจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และในช่วงเย็นเตรียมไปเวียนเทียน

 

วันวิสาขบูชาชวนมา เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ทำบุญรักษ์โลก เช็กเลยมีวัดไหนบ้าง?

 

แต่ในปีนี้จะชวนร่วมทำบุญวิถีใหม่ เทรนด์การทำบุญแบบรักษ์โลกด้วยการ “เวียนเทียนด้วยต้นไม้” ช่วยลดมลพิษทางอากาศจากควันธูปเทียน เวียนเสร็จสามารถนำต้นไม้ไปปลูกต่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้โลกด้วย ต้นไม้ มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องในพุทธประวัติหลายชนิด ทั้งที่เป็นสถานที่ทรงประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และ ปรินิพพาน จากพุทธประวัติ ทรงประทับในป่ามากกว่าที่อื่นใด ดังนั้นต้นไม้หลายชนิดจึงมีความหมายต่อชาวพุทธและพระพุทธศาสนา อย่างมีนัยสำคัญมิใช่น้อย ทรงประสูติ ใต้ต้นสาละ ณ อุทยานลุมพินี ทรงตรัสรู้ ภายใต้ร่มเงาของต้นพระศรีมหาโพธิ  จากนั้น ทรงดำเนินสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี และ ปรินิพพาน ใต้ต้นสาละ ณ สาลวโนทยาน กรุงกุสินารา

 

วันวิสาขบูชาชวนมา เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ทำบุญรักษ์โลก เช็กเลยมีวัดไหนบ้าง?

 

วันวิสาขบูชา (ของทุกปี) "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ"

"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ซึ่งในปี 2567 ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะป่าไม้ ถือเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ป่า เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4 ตั้งแต่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย และอื่นๆ อีกมากมาย

 

วันวิสาขบูชาชวนมา เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ทำบุญรักษ์โลก เช็กเลยมีวัดไหนบ้าง?

 

ไทยกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ สาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้ในที่โล่ง การจุดธูป เทียน จากข้อมูลควันธูปกับมะเร็ง โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า หากจุดธูป 1 ดอก จะทำให้ฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้น 2-10 เท่าของฝุ่นที่มีอยู่แล้วในอากาศ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของสถานที่ ทำให้ผู้ที่จุดธูปได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่พบว่าจุดธูปเพียง 1 ดอก และสูดควันเข้าไป เท่ากับการสูบบุหรี่ 1 มวน ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญในการกระตุ้นให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ร่วมมือ ร่วมใจ รักษ์โลก วันวิสาขบูชา 2567 มาร่วมกันเวียนเทียนด้วยต้นไม้ 

 

วันวิสาขบูชาชวนมา เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ทำบุญรักษ์โลก เช็กเลยมีวัดไหนบ้าง?

 

รวมวัดเปิดให้เวียนเทียนด้วยต้นไม้กทม.-ปริมณฑล

 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพฯ
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
 • วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดนางชีโชติการาม กรุงเทพฯ
 • วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
 • วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
 • วัดทองสุทธาราม กรุงเทพฯ
 • วัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพฯ
 • วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพฯ
 • วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ กรุงเทพฯ
 • วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ
 • วัดดีดวด กรุงเทพฯ
 • สวนโมกข์กรุงเทพ 
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
 • วัดสวนแก้ว นนทบุรี
 • วัดสังฆทาน นนทบุรี
 • วัดกก ปทุมธานี
 • สถานปฏิบัติธรรมกัลยาณกิตติคุณ (สาขาวัดศรีชมพู) ปทุมธานี
 • วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี
 • วัดจากแดง สมุทรปราการ
 • วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี สมุทรปราการ

ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

 • วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
 • วัดปทุมทองสุทธาราม นครปฐม
 • พุทธมณฑล นครปฐม
 • วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม
 • พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ลพบุรี
 • วัดตาลเอน อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
 • วัดนางเล่ว อ.ไชโย อ่างทอง
 • วัดกลาง อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี
 • วัดห้วยหินดำ หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • วัดสามพวง ตำบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 • วัดบ้านห้วยใหญ่ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง เพชรบูรณ์
 • วัดนาพอสอง ตำบลน้ำหนาว เพชรบูรณ์
 • วัดทุ่งเหียง ต.ท่ากระดาน  ฉะเชิงเทรา
 • วัดป่าทุ่งวัว ต.ทุ่งพระยา  ฉะเชิงเทรา 
 • วัดหนองย่ากล่อม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต  ฉะเชิงเทรา
 • วัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
 • วัดด่านเงิน ต.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
 • วัดไทรทอง ต.วังเย็น ฉะเชิงเทรา
 • วัดโกรกแก้ววงศ์พระจันทร์ ต.หนองไม้แก่น ฉะเชิงเทรา
 • สถานปฏิบัติธรรมบ้านธรรมบางคล้า ต.ปากน้ำ ฉะเชิงเทรา
 • วัดทางข้ามน้อย ต.หัวไทร ฉะเชิงเทรา
 • วัดหนองเสือ ต.เกาะขนุน ฉะเชิงเทรา
 • วัดเทพประทาน ตำบลคลองตะเกรา  ฉะเชิงเทรา
 • วัดเขาพัง  ตำบลห้วยทับมอญ  ระยอง
 • วัดคลองน้ำเย็น ต.พวา อ.แก่งหางแมว จันทบุรี 
 • วัดเขารุ่งโรจน์ หมู่ 18 ตำบลขุนซ่อง  จันทบุรี
 • วัดคลองครก ตำบลคลองครก  จันทบุรี
 • วัดโพธิ์ลังกา ตำบลนายายอาม  จันทบุรี
 • วัดบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด
 • วัดห้วยกบ หมู่ 4 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี 
 • วัดไทรโยคใหญ่  กาญจนบุรี 
 • วัดห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี 

 

ภาคเหนือ

 • ลานธรรมพระเจ้าทันใจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ เชียงราย
 • วัดพระธาตุเจ้าหลวงเทิง (ม่อนปู่เมา) อ.เทิง เชียงราย
 • วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
 • วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่

ภาคอีสาน

 • วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดป่ามหาวัน อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
 • วัดภูเขาทอง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดไทรทอง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดอรุณคงคาวนาราม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดดาวเรือง อ.เมือง ชัยภูมิ
 • วัดห้วยทรายทอง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดโปร่งช้าง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดศรีชมพู ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
 • วัดพระธาตุชัยภูมิ ชัยภูมิ
 • วัดรังษี ต.นาฝาย อ.เมือง ชัยภูมิ
 • วัดโพธิสัตว์ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ
 • วัดศรีบูรพา อ.แก้งคร้อ
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมตำบลดู่ลาด อ.มูลทราย
 • วัดบ้านกุดแดง ต.นาโส่ อ.กุดชุม ยโสธร
 • วัดศรีปรางค์กู่ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดระกา ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดอัมพวัน (วัดบ้านโคกสูง) ต.โพธิ์ศรี อ..ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดปรางค์กู่ ต.กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดบ้านไฮ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดแซร์ไปรใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ
 • วัดบ้านขะยูง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • วัดบ้านแซร์สะโบว์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ
 • วัดท่าประชุม บ้านดอนดู่ ต. หนองบัว อ. บ้านฝาง ขอนแก่น
 • วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร์ อ.ชนบท ขอนแก่น
 • วัดป่าบ้านชำปะโต หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 • วัดแก้วมณี (บ้านบักจรัง) หมู่ที่ ๒ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง สุรินทร์
 • วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
 • วัดบ้านซะซอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี
 • วัดบ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

ภาคใต้

 • วัดห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • วัดแก่งกระจาน เพชรบุรี
 • วัดธัญญาราม อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
 • วัดคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
 • วัดคงคาล้อม อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
 • วัดท่าพญา ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน ตรัง
 • สำนักแม่ชีไทย วิมุตตินันทาอาศรม สงขลา
 • วัดเลียบ บ่อยาง สงขลา

หมายเหตุ :  สำหรับคนกรุงเทพฯ เมื่อนำต้นไม้ที่เวียนเทียนไปปลูก อย่าลืมลงทะเบียนในโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นที่ https://tree.bangkok.go.th/ ด้วยนะคะ

logoline