Lifestyle

รวมไอเดียกิจกรรม 'วันสงกรานต์ 2567' เชื่อเสริมสิริมงคล รับ วันปีใหม่ไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'วันสงกรานต์ 2567' หรือ วันปีใหม่ไทย สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเทศกาลสงกรานต์คือกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อว่าเมื่อทำแล้วจะเป็นการเสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิต

เทศกาลสงกรานต์เวียนมาอีกครั้ง สำหรับวันสงกรานต์ 2567 หรือ วันปีใหม่ไทย ซึ่งกิจกรรมที่หลายคนนึกนึกนอกจากการเล่นน้ำสงกรานต์คลายร้อนแล้ว สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเทศกาลสงกรานต์คือกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อว่าเมื่อทำแล้วจะเป็นการเสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิต

 

รวมไอเดียกิจกรรม \'วันสงกรานต์ 2567\' เชื่อเสริมสิริมงคล รับ วันปีใหม่ไทย

 

ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม วันสงกรานต์ 2567

เป็นกิจกรรมที่ถือปฏิบัติมาอย่างช้านาน นอกจากจะได้ทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้ว ยังได้เสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิต และยังเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจให้เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยจิตใจที่เบิกบานอีกด้วย

 

รวมไอเดียกิจกรรม \'วันสงกรานต์ 2567\' เชื่อเสริมสิริมงคล รับ วันปีใหม่ไทย

 

การบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มักจะทำในวันใดวันหนึ่งของช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือทำวันเดียวกับวันที่สรงน้ำพระ โดยหากเก็บรักษาอัฐิไว้ในบ้าน ก็จะนิมนต์พระมาบังสุกุลที่บ้าน หรือใช้วิธีนำอัฐิไปรวมกันที่วัดและให้พระทำพิธี

 

รวมไอเดียกิจกรรม \'วันสงกรานต์ 2567\' เชื่อเสริมสิริมงคล รับ วันปีใหม่ไทย

 

สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ 2567

เชื่อว่าการสรงน้ำพระ จะช่วยชำระล้างจิตใจให้ใส่สะอาด นำสิ่งที่ไม่ดีออกไป

รวมไอเดียกิจกรรม \'วันสงกรานต์ 2567\' เชื่อเสริมสิริมงคล รับ วันปีใหม่ไทย

 

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ 2567

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมา และขอพรจากผู้อาวุโส หรือผู้ที่เราเคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

รวมไอเดียกิจกรรม \'วันสงกรานต์ 2567\' เชื่อเสริมสิริมงคล รับ วันปีใหม่ไทย

 

ปล่อยนก ปล่อยปลา วันสงกรานต์ 2567

นับว่าเป็นการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่ง เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไป อย่างไรก็ตาม การที่จะทำบุญในรูปแบบนี้ ควรศึกษาการปล่อยสัตว์ให้ถูกสถานที่ และถูกวิธี อย่างเช่นปลาแต่ละชนิดก็อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่เหมือนกัน หากปล่อยไม่ถูกที่ก็อาจทำให้สัตว์ตัวนั้นตายได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ