Lifestyle

เช็กพิกัด เวียนเทียน 'วันมาฆบูชา' 2567 ทั่ว กทม.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'วันมาฆบูชา' 2567 มัดรวม พิกัด วัดยอดนิยมทั่ว กทม. เหล่า พุทธศาสนิกชน แห่ไหว้พระ ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันมาฆบูชา

"วันมาฆบูชา" 2567  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 คำว่า มาฆะ มาจากคำว่า มาฆบุรณมี หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนสาม

 

ความสำคัญของ วันมาฆบูชา เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “โอวาทปาฏิโมกข์” หลังตรัสรู้ผ่านมา 9 เดือน โดยสาระสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

 

 

ทำไมต้องเวียนเทียน

การเวียนเทียน เป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย โดยเป็นประเพณีทางศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยทวารวดี  โดยการเดินประนมมือ ถือดอกไม้ ธูป เทียน เดินเวียนขวา 3 รอบ รอบอุโบสถ วิหาร หรือรอบพระพุทธรูป  เรียกว่า "เวียนประทักษิณาวัตร"

 

เวียนเทียน ในวันสำคัญใดบ้าง 

 

 • วันมาฆบูชา 

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นวันแสดงปฐมเทศนาและเกิดเหตุการณ์สำคัญ 4 เหตุการณ์ เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต

 

 • วันวิสาขบูชา 

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 • วันอาสาฬหบูชา 

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาคือ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

 

 • วันอัฏฐมีบูชา  

ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หากปีใดมีอธิกมาสจะเลื่อนไปเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7  วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า 

พิกัด เวียนเทียน วันมาฆบูชา 2567

 

 • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดแจ้ง เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เนื่องจากพระปรางค์วัดอรุณฯ ที่ตั้งตระหง่านประดับด้วยเครื่องเคลือบจีนและเครื่องชามเบญจรงค์ ถือเป็นจุดเช็คอินสำคัญ ที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่พลาดแวะเวียนมาถ่ายรูปและสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล

เวลาเปิดให้เข้าชม  ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

 

 

 • วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร


เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ขณะทรงผนวชในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เวลาเปิด-ปิด  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

 

 

 

 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 


วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เดิมชื่อว่าวัดบางหว้าใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ -ตำหนักแดง ลักษณะเป็นเรือนไม้สัก ฝาปะกน เชื่อกันว่าเคยเป็นตำหนักสำหรับทรงกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

เวลาเปิด-ปิด  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

 

 

 

 • วัดชนะสงคราม

 

วัดชนะสงคราม เดิมชื่อว่า วัดกลางนา เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากมีทุ่งนาล้อมรอบ จึงได้ชื่อว่า วัดกลางนา ภายหลังชนะศึกสงคราม 9 ทัพ รัชกาลที่ 1  ได้พระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่า " วัดชนะสงคราม" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทที่สามารถทำการรบชนะข้าศึกได้ถึง 3 ครั้ง
เวลาเปิด-ปิด  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

 

 • วัดสุทัศน์เทพวราราม


รัชกาลที่ 1 มีพระราชประสงค์สร้างพระวิหารให้มีขนาดใหญ่เท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิง เพื่อให้เป็นศรีสง่าแก่พระนคร พระราชทานนามว่า วัดมหาสุทธาวาส รัชกาลที่ 2 ทรงดำเนินงานต่อ และพระราชทานนามว่า วัดสุทัศน์เทพวราราม สร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) ประดิษฐานเป็นพระประธานของวัด โดยได้ชะลอมาจากวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย

เวลาเปิด-ปิด  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

 

 

 

 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2412 (สมัยรัชกาลที่ 5) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2413 พร้อมอัญเชิญ พระพุทธนิรันตราย มาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถของวัด


เวลาเปิด-ปิด  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

 

 

 

 • วัดสระเกศ 


วัดสระเกศ หรือ วัดภูเขาทอง เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจุดเด่นคือ พระบรมบรรพต หรือที่เรียกกันว่า ภูเขาทอง บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันได้รับจากประเทศอินเดีย ซึ่งขุดจากเนินพระเจดีย์เก่าในเมืองกบิลพัสดุ์ เป็นปูชนียสถานและสัญลักษณ์อยู่คู่วัดสระเกศ

เวลาเปิด-ปิด  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น.
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ