Lifestyle

วันหยุด มาฆบูชา 2567 ชดเชยวันไหน ธนาคาร-ไปรษณีย์เปิดไหม บริษัท หยุดหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันหยุด วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันอะไร ชดเชยวันไหนบ้าง ธนาคาร-ไปรษณีย์ เปิดให้บริการตามปกติไหม บริษัท หยุดหรือไม่

วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

ประเทศไทยได้ประกาศให้ วันมาฆบูชา เป็นวันหยุดราชการประจำทุกปี สำหรับ วันมาฆาบูชา 2567 ตรงกับวัน วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ จึงได้มีวันหยุดชดเชย วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ ทำให้ในปีนี้มีวันหยุดยาวติดกันถึง 3 วัน ตั้งแต่วัน เสาร์จนถึงวันจันทร์

วันมาฆาบูชา 2567 ธนาคาร หยุดไหม ? 

 

วันมาฆบูชา ถือเป็นวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนั้นจึงปิดให้บริการใน วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา จากวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

 

วันมาฆาบูชา 2567 ไปรษณีย์ หยุดไหม ? 

 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้บริการในวัยมาฆาบูชา และวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา พนักงาน บริษัทเอกชน หยุดไหม ?

 

มาฆบูชา เป็นวันหยุดตามประเพณีของประเทศ แต่สำหรับบริษัทเอกชนบางแห่งอาจจะไม่ได้หยุดตรงกับวันดังกล่าวที่กำหนดไว้ เนื่องด้วยรูปแบบของงานบางอย่าง จึงอาจต้องหยุดชดเชยวันมาฆบูชาในวันถัดไปแทน หรือจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แทน เพราะว่าตามกฎหมายแรงงาน ได้ระบุให้นายจ้างจัดวันหยุดตามประเพณีให้แก่ลูกจ้างปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ