Lifestyle

'วันฟ้าอภัย' 21 มี.ค.66 อ.คฑา แนะวิธี ขอขมา ช่วยเสริมชีวิต ราบรื่น รุ่งเรือง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'วันฟ้าอภัย' เป็นวันมหามงคลตามตำราจีน เป็นวันฟ้าเปิดที่เราจะไม่ขอพร แต่จะขอขมาฟ้าดิน ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทวยเทพที่เราได้ทำผิดพลาดไป อ.คฑา แนะให้ทำตามนี้

“วันฟ้าอภัย” หรือ “วันสวรรค์อภัยโทษ” เป็นวันมหามงคลตามตำราจีน เมื่อวันนี้มาถึง สำหรับคนที่เคยล่วงเกินฟ้าดิน หรือบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วจำไม่ได้ใช้โอกาสนี้ คุกเข่า ขออภัยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ผลบุญที่เราได้เคยกระทำมา ส่งผลให้กลับมามีชีวิตที่ราบรื่น รุ่งเรืองอีกครั้ง

 

ของไหว้ “วันฟ้าอภัย”

  • จัดโต๊ะกลางแจ้ง (ถ้าอยู่คอนโดให้ออกมาจัดที่ระเบียง)
  • ผลไม้ 5 อย่าง (หรือส้ม 9 ลูก อย่างน้อย 4 ลูก)
  • ขนมมงคลต่างๆ น้ำชา 5 แก้ว น้ำเปล่า 5 แก้ว ธูป 9 ดอก
  • ดอกไม้หรือพวงมาลัย ไหว้ช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้น หรือพระอาทิตย์ไม่ถูกเมฆบดบัง และหลีกเลี่ยงเวลาชง

 

"เวลาชง" ของปีนักษัตรที่ควรหลีกเลี่ยง


ชวด ห้ามไหว้เวลา 11.00 - 12.59 น.
ฉลู ห้ามไหว้เวลา 13.00 - 14.59 น.
ขาล ห้ามไหว้เวลา 15.00 - 16.59 น.
เถาะ ห้ามไหว้เวลา 17.00 - 18.59 น.
ระกา ห้ามไหว้เวลา 05.00 - 06.59 น.
จอ ห้ามไหว้เวลา 07.00 - 08.59 น.
กุน ห้ามไหว้เวลา 09.00 - 10.59 น.

 

คนเกิดปี มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก เวลาชงอยู่ในช่วงท้องฟ้ามืดสามารถไหว้ในช่วงฟ้าสว่าง ดวงอาทิตย์ขึ้นได้ตลอดเวลา ก่อนไหว้แนะนำไปทำบุญตามกำลังของตัวเอง ทำบุญใส่บาตร ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยปลาหน้าเขียง
หรือช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก เดือดร้อนกระทันหัน

 

คำอธิษฐาน “วันฟ้าอภัย”

 

ข้าพเจ้า.....(ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด) ใน “วันฟ้าอภัย” ในวันนี้ ข้าพเจ้าขอขมาต่อฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคยล่วงเกิน เคยลบหลู่ เคยบนบานศาลกล่าวที่ติดค้างท่านไว้ ไม่ว่าจะชาติไหน ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี ไม่ว่าจะล่วงเกินทางกาย วาจา และใจก็ดีข้าพเจ้าขอขมาต่อฟ้า ขอฟ้าจงให้อภัย ยกโทษเหล่านั้น ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ไหว้เสร็จลาผลไม้และของไหว้มารับประทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 

ถ้าไม่สะดวกจัดโต๊ะไหว้ สามารถไปไหว้ขอขมาที่ เสาทีกง ตามศาลเจ้าต่างๆ ได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ