Lifestyle

ออกพรรษา บูชา "พญานาค" อย่างไร แนะวิธีเตรียมเครื่องไหว้ พร้อมคาถาบูชา

ในเดือนนี้  "พญานาค" มีอิทธิพล พลังแรงกล้า ผู้ที่บูชามีความเชื่อจิตบริสุทธิ์ต่อพญานาค ชีวิตจะประสบความสำเร็จ พ้นภัยอันตราย องค์พญานาคจะคุ้มครอง และปกปักรักษาให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ

ใน วันออกพรรษา นอกจากการเข้าวัด ตักบาตร ทำบุญแล้ว หลายคนมีการบูชา องค์พญานาค เพราะความเชื่อที่ว่า ในเดือนนี้  "พญานาค" มีอิทธิพล พลังแรงกล้า ผู้ที่บูชามีความเชื่อจิตบริสุทธิ์ต่อพญานาค ชีวิตจะประสบความสำเร็จ พ้นภัยอันตราย องค์พญานาคจะคุ้มครอง และปกปักรักษาให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ

 

"พญานาค" ตามคติศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และศาสนาเชน นาค คืองูใหญ่มีหงอน อาศัยในเมืองบาดาล แปลงกายเป็นมนุษย์ได้ ในทางประติมานวิทยามักแสดงในสามรูปแบบคือ มนุษย์มีงูที่ศีรษะ งู หรือครึ่งงูครึ่งมนุษย์ นาคเพศหญิงเรียกว่านาคี นาคผู้เป็นหัวหน้าเรียกว่าพญานาคถือเป็นสัตว์ในนิยายที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องปรัมปราในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ความเชื่อของชาวไทยเกี่ยวกับ "พญานาค"

 

โดยส่วนใหญ่จะเชื่อว่า พญานาคเป็นสัตว์กึ่งเทพ มีอิทธิฤทธิ์ ศักดานุภาพ สามารถเนรมิตร่างกายเป็นมนุษย์ชายและหญิงได้ ทั้งยังมีความเชื่อว่าพญานาคนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่ง สายน้้า เป็นผู้พิทักษ์รักษาและเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ในด้านการสร้างความสามัคคีปรองดอง สงบ สันติสุขในสังคม

 

สำหรับเครื่องไหว้บูชา "พญานาค"

 

  1. ถวายน้ำ
  2. ดอกไม้ หมากพลู หรือจะไหว้ โดยไม่ต้องใช้ธูป และไม่ถวายของใดก็ได้ ที่สำคัญ คือให้บูชาโดยใช้ภาวนาคาถาและตั้งจิตให้มั่น มีศรัทธาเป็นสำคัญ
  3. ดอกไม้ เช่น ดอกบัว, ดอกดาวเรือง, ดอกมะลิ
  4. ผลไม้ เช่น มะพร้าว แก้วมังกร ทับทิม ส้ม กล้วย มะขาม แอปเปิล หรือผลไม้ตามฤดูกาล ที่เป็นมงคล

 

 

คาถาบูชา "พญานาค"

 

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

"นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ"

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา

นาคาธิบดี ศรีสุทโธ

วิสุทธิเทวา ปูเชมิ ( 3 ครั้ง )

 

วิธีอธิษฐานขอพร "พญานาค"

 

ตั้งจิตที่ตั้งมั่นศรัทธา อัญเชิญมาประสิทธิพระพรชัย ให้แก่ข้าพเจ้าในเวลาบัดนี้เถิด ขอความไม่ดีทั้งหลายจงพินาศสิ้นไป ขอความเป็นมงคลทั้งหลาย ความสวัสดีมีชัยทั้งหลาย จงมีแด่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัว

 

ติดตาม คมชัดลึก คลิก

Line: https://lin.ee/qw9UHd2

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

 

ข่าวยอดนิยม