Lifestyle

เชิญร่วม ประกวด นวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว ชิงถ้วย กรมสมเด็จพระเทพฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชมรมลมวิเศษ จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการประกวด 'นวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ' ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นับวันฝุ่นควันพิษจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและภายหน้าอย่างต่อเนื่องและรุนแรง “ชมรมลมวิเศษ” หนึ่งในโครงการอุ่นใจ ภายใต้ แพทยสมาคมฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักดีว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าปัจจัย 4 คือ ลมหายใจและอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ จึงร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการประกวด “นวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงไอเดียที่สร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหา ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 เพื่อเป็นเวทีในการคิดค้น พัฒนา และ ต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว หรือ PM2.5 ในประเทศไทย พร้อมเปิดให้ส่งเอกสารนำเสนอแนวคิดหรือผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 12.00 น. ที่อีเมล [email protected]

 

สุพัตรา จิราธิวัฒน์

 

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ในฐานะประธานชมรมลมวิเศษ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประกวดว่า โครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสุขภาพในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยและผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเวทีในการคิดค้น พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ฝุ่นจิ๋ว หรือ PM2.5 ในประเทศไทย โดยนวัตกรรมที่จะสามารถนำมาใช้ในการประกวดอาจเป็นได้ทั้ง “นวัตกรรมด้านสังคมหรือนโยบาย” และ “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

 

 

เชิญร่วม ประกวด นวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว ชิงถ้วย กรมสมเด็จพระเทพฯ

 

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย นายกแพทยสมาคมฯ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมวิเศษ กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพคนไทยไม่สามารถแก้ไขได้เพียงคนเดียว แต่เราต้องร่วมมือกันและแก้ไขปัญหาผ่านนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น ให้คนในชุมชนในจังหวัดร่วมมือกัน โครงการลมวิเศษเราทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมนี้เราจัดขึ้นเพราะเราเห็นว่าเรามีบุคลากรทางการแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ แต่เราไม่สามารถแก้ปัญหาเพียงผู้เดียวได้ จึงต้องอาศัยนโยบายที่ช่วยกันคิดสร้างสรรค์ เมื่อได้นโยบายที่ดีมาแล้วจึงผลักดันสู่การแก้ปัญหาระดับประเทศและนานาชาติต่อไป การแก้ไขปัญหาก็จะเกิดความสำเร็จ

 

เชิญร่วม ประกวด นวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว ชิงถ้วย กรมสมเด็จพระเทพฯ

 

ขณะที่ รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวถึง บทบาทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพันธกิจที่ชัดเจนที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้รวบรวมนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมในการจัดการประกวดนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยคาดหวังว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้คนไทยและสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจากฝุ่นละอองชนิดต่างๆ ในอากาศที่ทุกคนต้องหายใจ และหันมาร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป

 

ปิดท้ายที่ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ในฐานะประธานที่ปรึกษา ชมรมลมวิเศษ กล่าวว่า ลมหายใจเป็นของทุกคน การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา PM2.5 ที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก นี่จึงเป็นเวทีในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกัน ถ้าเราคิดแบบเดิมและแก้ไขปัญหาด้วยวิธีเดิมๆ ปัญหานี้ก็จะวนกลับมาเรื่อยๆ ไม่รู้จบ นวัตกรรมในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราเลยอยากเปิดเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมกันคิดนวัตกรรมนอกกรอบแบบสร้างสรรค์ มาร่วมแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษารวมถึงคนวัยทำงาน ตั้งแต่ 1-5 คน จะมีที่ปรึกษาหรือไม่มีก็ได้ โดยให้เขียนบทความสื่อสารสิ่งที่อยากทำลงมาในกระดาษ 1 หน้า A4 พร้อมภาพหรือคลิปประกอบแนวคิด โดยมี 2 หัวข้อให้เลือกทำตามความถนัด ได้แก่ “นวัตกรรมด้านนโยบาย” และ “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 

เชิญร่วม ประกวด นวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว ชิงถ้วย กรมสมเด็จพระเทพฯ

 

สำหรับ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี 2 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศการประกวดด้าน “นวัตกรรม” พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์จากฮาตาริและ เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และ
  • รางวัลชนะเลิศการประกวดด้าน “นโยบายสังคม” พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์จากฮาตาริและ เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

เชิญร่วม ประกวด นวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว ชิงถ้วย กรมสมเด็จพระเทพฯ

 

นอกจากนี้ยังมีอีก 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์จากฮาตาริ และ เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท, รางวัล Popular “Magical” Vote จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์จากฮาตาริ และ เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่รางวัล ผลิตภัณฑ์จากฮาตาริ และ ใบประกาศเกียรติคุณ

 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ e-mail: [email protected] ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2566 สอบถามโทร.0-2318-8170 หรือ FB Fan Page : ชมรมลมวิเศษ - Magic Breath Thailand

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ