Lifestyle

ก้าวสู่โลกยุคใหม่กับการพลิกโฉมหมอฟันสู่ยุคดิจิทัล

ก้าวสู่โลกยุคใหม่กับ “ทันตแพทย์นวัตกร” การพลิกโฉมหมอฟันยุคดิจิทัลในงาน VIRTUAL OPEN HOUSE SCHOOL OF DENTISTRY, KMITL เปิดบ้านน้องใหม่จาก คณะทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งแรกทาง

ก้าวใหม่ของวงการทันตกรรมไทยกำลังจะเริ่มต้นที่นี่ ! คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะน้องใหม่ล่าสุดจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดบ้านแนะนำตัวอย่างเป็นทางการผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งแรก ! ในงาน VIRTUAL OPEN HOUSE SCHOOL OF DENTISTRY, KMITL โดยมีอธิการบดีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นำทีม ร่วมด้วยรักษาการคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ และเหล่าคณาจารย์ที่ พามาทำความรู้จัก “ทันตแพทย์นวัตกร” การพลิกโฉมหมอฟันยุคดิจิทัล พร้อมยกระดับวงการทันตแพทย์ สู่โลกแห่งนวัตกรรม ที่สามารถสร้างนวัตกรให้เกิดขึ้นในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า อาชีพทันตแพทย์ หรือหมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง และหมอฟันในวันนี้จะไม่เหมือนในอดีตแล้ว เพราะเทคโนโลยีต่างๆ  เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง ทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง และเครื่องมือแพทย์ที่มีการพัฒนาไปไกลมาก แนวคิดทันตแพทย์นวัตกร จึงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ สจล. ที่มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองแนวคิด ‘ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด’ เนื่องจากหมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุผลที่ให้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นมา โดยมีความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ

ประการแรกคือ มีความเป็นสากล เพราะความรู้ทางด้านการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ มาในรูปของภาษาต่างประเทศ หรือกระทั่งหากเราต้องการเผยแพร่ศักยภาพก็ต้องสื่อสารในภาษาต่างประเทศ

ประการที่สองคือ หมอฟันเป็นวิชาชีพขั้นสูงที่น่าสนใจมาก เพราะนอกจากเป็นหมอที่ต้องเข้าใจเรื่องสรีรศาสตร์แล้ว ยังต้องเป็นวิศวะที่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีด้วย สุดท้ายต้องมีความเป็นศิลปินที่ต้องใช้มือในการปั้น ขัดเกลา เพื่อให้ฟันทั้งสวยและพอดี ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของ สจล. ที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะทันตะฯ ของเรามีความเข้มแข็งแบบก้าวกระโดด

 

ประการที่สุดท้ายคือ ยุคนี้เป็นโลกของการพยากรณ์ ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องฟันมักแก้ไขที่ปลายเหตุ แต่ถ้าเรารู้ว่าโครงหน้าแบบนี้ มีฟันขึ้นลักษณะนี้ ในอนาคต หรือจะมีปัญหาสุขภาพฟันในลักษณะใด ซึ่งจะได้แก้ไขได้ทันที ซึ่ง สจล.ได้ร่วมมือกับคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ด้าน AI และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประเมินสถานการณ์ในรูปแบบนี้ได้ และเรายังมีศูนย์ AR/VR ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถมำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียนสอนอย่างที่เรียกว่าโลกเสมือน เพื่อให้เป็นฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ และนอกจากนั้นสถาบันของเรากำลังจะมีโรงพยาบาลสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งอนาคตนอกจากจะรักษาด้วยทีมแพทย์ที่ดีที่สุดแล้ว ที่นี่จะสร้างเครื่องมือแพทย์ครบวงจรแห่งประเทศไทย และใช้เทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ครบวงจรระดับโดยจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้านี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยถึงจุดเด่นของคณะฯ ที่มุ่งผลิตทันตแพทย์ที่เป็นนวัตกร ซึ่งทำให้มีความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ “นักศึกษาของเราจะไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้จบออกไปเป็นทันตแพทย์เพื่อรักษาคนไข้อย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังเน้นการเรียนการสอนที่สอนทักษะสำคัญต่างๆ ในการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะการคิดต่างๆ  นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่จะได้ฝึกทักษะการคิด ไม่ว่าจะเป็นการคิดนอกกรอบ การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ฝึกการออกแบบ การทำวิจัย การผลิตนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ และยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อให้ทันตแพทย์ที่จบจากสถาบันของเรามีความสามารถรอบตัวหลากหลาย มีโอกาสในการทำงานที่เปิดกว้างมากขึ้น และสามารถเลือกที่จะเป็นได้ทั้งทันตแพทย์ นักวิจัย นวัตกร หรือแม้แต่เป็นเจ้าของธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ เอกชน หรือทำงานในต่างประเทศ และเป็นที่ต้องการในตลาดโลกอย่างแน่นอน

 

ที่สำคัญด้วยความร่วมมือของสจล.กับอิออน เรียลลิตี้(EON Reality) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ทำให้คณะทันตแพทย์ศาสตร์ สจล. นำเทคโนโลยี VR เต็มรูปแบบมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นแห่งแรก ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนชั้นปี 1 ไปจนถึงชั้นพรีคลินิกต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ เข้าใจ และชำนาญ ก่อนที่จะทำการลงมือรักษาคนไข้จริงต่อไป

 

นอกจากนี้ในงานไลฟ์เปิดบ้านทันตะฯ ลาดกระบัง น้อง ๆ ที่สนใจอาชีพหมอฟัน หรือทันตแพทย์ ยังได้เปิดโลกแห่งนวัตกรรมในวงการทันตแพทย์ศตวรรษใหม่ หรือที่เรียกว่ายุคของ Digital Dentistry มาใช้ในการเรียนการสอน และสร้างทันตแพทย์รุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านทันตแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเทคโนโลยี AI Data Analysis การสร้างนวัตกรรม และด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงด้านวิศวกรรม ด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมน้องๆ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์การสร้าง Multi-disciplinary Innovation ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะและคอนเฟิร์มว่าแตกต่างจากหลักสูตรทั่ว ๆ ไปวันนี้ ทันตะฯ ลาดกระบัง พร้อมสร้างทันตแพทย์นวัตกรแล้ว

 

 คณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ - 9 มกราคม 2565 ผ่าน http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ หรือสอบถามโทร. 02 329 8000 ต่อ 2189 และ 095 072 8540 หรือ Email:[email protected]

 

ข่าวที่น่าสนใจ