Lifestyle

'พิลาทิส' เป็นมากกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู เน้นสุขภาพดีแบบองค์รวม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'พิลาทิส' เพื่อการฟื้นฟูบำบัดนั้น เป็นมากกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่ยังครอบคลุมถึงข้อดีสำหรับการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม

ในแวดวงของการออกกำลังและการฟื้นฟูร่างกาย พิลาทิส เพื่อการฟื้นฟูบำบัด โดดเด่นด้วยวิธีบำบัดรักษาที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้ โดย พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด ถูกพัฒนามาจากหลักการพื้นฐานของพิลาทิสแบบดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการออกแบบการรักษาสำหรับแต่ละบุคคลที่มีความกังวลด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน พร้อมกับส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม

 

'พิลาทิส' เป็นมากกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู เน้นสุขภาพดีแบบองค์รวม

 

พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด นับเป็นศาสตร์ที่ต่อยอดจากเทคนิคพื้นฐานของ พิลาทิส แบบดั้งเดิมที่คิดค้นโดย Joseph Pilates บิดาผู้ให้กำเนิดการออกกำลังกายพิลาทิส ที่รวบรวมความเข้าใจถึงระบบกลไกลการทำงานของร่างกายอันละเอียดอ่อน โดยพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด จะเน้นลงรายละเอียดไปที่การเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละท่วงท่า ให้ความสำคัญกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว ความสามารถในการควบคุมร่างกายในส่วนต่างๆ ให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ และการควบคุมลมหายใจ โดยพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยออกแบบการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลเพื่อฟื้นฟูการทำงานของร่างกายและเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

'พิลาทิส' เป็นมากกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู เน้นสุขภาพดีแบบองค์รวม

 

ประโยชน์ของ พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด นั้น เป็นมากกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่ยังครอบคลุมถึงข้อดีสำหรับการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม

 

  • เสริมสร้างความแข็งแกร่งของแกนกลางลำตัว :  แก่นแท้ของ พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด คือการพัฒนาความแข็งแกร่งของแกนกลางลำตัว ความมั่นคง และท่วงท่าของร่างกาย พร้อมกันกับการลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ผู้เรียนสามารถสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อส่วนสำคัญผ่านรูปแบบการออกกำลังกายแบบเฉพาะจุดและคลาสเรียนพิเศษภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • เพิ่มความยืดหยุ่นและรักษาสมดุล : ความยืดหยุ่นและสมดุลของร่างกาย นับเป็นส่วนประกอบสำคัญของการมีสุขภาพดี  พิลาทิส เพื่อการฟื้นฟูบำบัดจะเข้ามาช่วยปรับความสมดุลของร่างกายของผู้ที่เคยได้รับการบาดเจ็บให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น พร้อมกันกับการเสริมความมั่นคงของข้อต่อ โดยปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะบุคคลด้วยท่าออกกำลังกายที่แตกต่างกันเพื่อทำให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
  • การฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บ : ไม่ว่าผู้เป็นการฟื้นฟูจากการผ่าตัดหรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรัง พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด นับเป็นแนวทางสำคัญในการฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยการฝึกกล้ามเนื้อและการฟื้นฟูท่าทางการเคลื่อนไหว โดยผู้เรียนสามารถฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น และยังสามารถลดผลกระทบจากการบาดเจ็บในอนาคตได้อีกด้วย
  • ส่งเสริมการตระหนักรู้ของร่างกาย : กุญแจสำคัญของ พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด คือการรับรู้ความสามารถในการควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ โดยผู้เรียนจะเข้าใจความสามารถของร่างกายตัวเองได้อย่างลึกซึ้งผ่านการเคลื่อนไหวอย่างมีสติและการควบคุมลมหายใจเพื่อการส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างร่างกายและจิตใจ

 

  'พิลาทิส' เป็นมากกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู เน้นสุขภาพดีแบบองค์รวม

 

ซึ่งที่ Breathe Pilates (บรีธ พิลาทิส) มีการผสมผสานระหว่าง พิลาทิส เพื่อการฟื้นฟูบำบัด รวมเข้ากันกับกิจวัตรที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี นับเป็นแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับการป้องกันอาการบาดเจ็บ และการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่เหมาะอย่างยิ่ง ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เปิดรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย หรือจะเป็นคุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ที่อยากผ่อนคลาย รวมถึงผู้สูงอายุที่อยากเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยการประเมินสุขภาพที่คลอบคลุมผ่านโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์เป้าหมายสุขภาพที่ดีที่สุด และแนะนำสำหรับการมีสุขภาพที่ดีของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ