Lifestyle

เป็น โรคซึมเศร้า ระดับไหน ทดลองทำ 'แบบประเมินซึมเศร้า' ทำ 3 ขั้นตอน รู้ทันที

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เรากำลังเป็น โรคซึมเศร้า ระดับไหน ทดลองทำ 'แบบประเมินซึมเศร้า' 3 ขั้นตอน ทำเสร็จรู้ทันทีมีอาการซึมเศร้าระดับไหน ต้องรับการรักษาพบจิตแพทย์หรือยัง

ปัจจุบันโลกเรามีอัตราผู้ป่วยเป็น โรคซึมเศร้า ประมาณ 300 ล้านคน หรือราวๆ  4% ของประชากรโลกทั้งหมด ในส่วนของคนไทยเป็น โรคซึมเศร้า มากถึง 1.5 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 69 ล้านคน และในแต่ละปีพบว่าคนไทยฆ่าตัวตายจาก ภาวะโรคซึมเศร้าประมาณ 4,000 คนต่อปี 

 

 

ข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชที่มีผู้เป็นจำนวนไม่น้อย แต่ยังมีผู้รู้จักโรคนี้ไม่มากนัก บางคนเป็นโดยที่ตัวเองไม่ทราบ คิดว่าเป็นเพราะตนเองคิดมากไปเองก็มี ทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม และทันท่วงที โดยผู้ที่เป็น โรคซึมเศร้า ผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก การเปลี่ยนแปลงหลักๆ จะเป็นในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม ร่วมกับอาการทางร่างกายต่างๆ   

ปัจจุบันเราสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นว่าเราเองกำลังตกอยู่ในภาวะของ โรคซึมเศร้า จากการทำ "แบบประเมินซึมเศร้า" เบื้องต้นได้แล้ว โดย "แบบประเมินซึมเศร้า" จะช่วยให้เราเข้าใจ และรู้ตัวเองได้เร็วมากขึ้นว่าเรากำลังตกอยู่ภาวะโรคซึมเศร้า หรือไม่ โดยสามารถทำแบบประเมินเบื้องต้นได้ ตามลิ้งค์นี้ ทำแบบประเมินซึมเศร้า คลิกที่นี่ 

อย่างไรก็ตาม กรมสุขภาพจิตได้ออก "แบบประเมินซึมเศร้า" เอาไว้ทั้งหมด 3 ระดับ  แบบประเมินซึมเศร้า มีอะไรบ้าง 

 

 

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 2Q  เป็น "แบบประเมินซึมเศร้า" เบื้องต้นจะมีทั้งหมด 2 คำถาม โดยผู้ทำการทดสอบจะต้องเลือกคำตอบ มี/ไม่มี เพื่อทำการแปรผล ว่าเป็นโรคซึมเศร้า/ไม่เป็นโรคซึมเศร้า   รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 

แบบประเมินซึมเศร้า

 

 

 

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q เป็น "แบบประเมินซึมเศร้า" ต่อจาก แบบประเมินโรคซึมเศร้า 2Q ซึ่งหากมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าให้ทำแบบแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q ต่อ สำหรับการแปรผลว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ จะแบ่งตามคะแนนตั้งแต่น้อยกว่า 7 จนไปถึงมากกว่าหรือเท่ากับ 19 ซึ่งเป็นระดับโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง   รายอะเอียดตามตารางด้านล่าง 

 

แบบประเมินซึมเศร้า

 

 

แบบประเมินฆ่าตัวตาย 8Q เป็น "แบบประเมินซึมเศร้า" ที่จะต้องทำต่อจาก แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q หากแบบประเมินแล้วพบว่า ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ขึ้นไป สำหรับการแปรผล แบบประเมินฆ่าตัวตาย 8Q จะมีคะแนนตั้งแต่ 0-มากกว่าหรือเท่ากับ17 โดยแบบประเมินชุดนี้จะมีทั้งหมด 8 ข้อ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 

แบบประเมินซึมเศร้า

คลิกดาวน์โหลดแบบประเมิณที่นี่ 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ