Lifestyle

เปิดพันธกิจ 'ศูนย์รักษ์พุง' 15 ปี รักษา ' โรคอ้วน' ภัยคุกคามชีวิต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศัลยแพทย์โรคอ้วน โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถ่ายทอดความเป็นมา "ศูนย์รักษ์พุง" ก่อตั้ง  ปี 2550  เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วย "โรคอ้วน " ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย้ำภัยของโรค เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่วนการรักษาพัฒนาไปถึงขั้นผ่าตัด

ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ศัลยแพทย์โรคอ้วน โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้ง  "โครงการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาและป้องกันโรคอ้วนและโรคเมตาโบลิคแบบครบวงจร "  หรือ  "ศูนย์รักษ์พุง" ตั้งแต่  ปี 2550  เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วย "โรคอ้วน " ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับทีมแพทย์และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอีก 9 สาขา เนื่องด้วย "โรคอ้วน" เป็นโรคที่ต้องทำการรักษา เพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และสังคม ซึ่งการรักษาโรคอ้วนจะทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วย  เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

ตลอด 15 ปี  "ศูนย์รักษ์พุง" รักษาผู้ป่วย "โรคอ้วน"  นับหมื่นราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อ้วนมาตั้งแต่วัยเด็ก และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เคลื่อนไหวได้ไม่คล่องตัว หายใจลำบาก เหนื่อยหอบง่าย เนื่องจากผู้ป่วยจะมีขนาดอวัยวะที่ใหญ่ขึ้น และมีสรีระและระบบต่างๆ ของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยังมีโรคร่วมมากกว่าหนึ่งโรค   จึงจำเป็นต้องอาศัยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพิเศษ หลากหลายสาขาร่วมกันทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ 

 

 

 

 

มีการใช้เทคโนโลยีและการรักษาที่ทันสมัย เพื่อยกระดับและพัฒนาการดูแลรักษา ให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อผลการรักษาที่ดีสำหรับผู้ป่วย ที่สำคัญเพื่อก้าวสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แ ละเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาและบริการผู้ป่วยโรคอ้วนและเมตาโบลิคแบบองค์รวม ที่พร้อมให้บริการในระดับมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและระดับโลก

 

 

.

 ปฐมบท เบาหวาน , หลอดเลือดหัวใจ , ไขมันในเลือดสูง หยุดหายใจขณะหลับ

.


โรคอ้วน (Obesity) เป็นภาวะที่จัดเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่ง และเป็นภาวะที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคร่วมต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะปอดทำงานผิดปกติ หลอดเลือดสมองขาดเลือด ข้อเข่าเสื่อม โรคถุงน้ำดี โรคไขมันคั่งสะสมในตับ และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งควรสังเกตจากน้ำหนักตัวที่มากกว่าปกติ 

 

 

 

 

หรือคำนวณด้วยค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body mass index) โดยคิดได้จากน้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง เช่น น้ำหนัก 80 กิโลกรัม ส่วนสูง 160 เซนติเมตร หรือ 1.60 เมตร คำนวนค่า BMI = 80 / (1.60 x 1.60) เท่ากับ 31.25 กก./ตร.ม. เป็นต้น

 

เปิดพันธกิจ 'ศูนย์รักษ์พุง' 15 ปี รักษา ' โรคอ้วน' ภัยคุกคามชีวิต
เปิดพันธกิจ 'ศูนย์รักษ์พุง' 15 ปี รักษา ' โรคอ้วน' ภัยคุกคามชีวิต

.

ศูนย์รักษ์พุง คลินิคโรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย   จัดการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  "A Journey to the Healthier Life"   คุณทำได้   เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึง โรคอ้วน  , ภาวะน้ำหนักเกิน และแนวทางการรักษา  ณ ห้องประชุม 1216 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

.

 

 

 

.

ป้องกันโรคอ้วนทำได้ตั้งแต่วัยเด็ก 

.

 

 

"ภาวะน้ำหนักเกิน" และ "โรคอ้วน" หมายถึงการสะสมไขมันที่ผิดปกติหรือมากเกินไปซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยดัชนีมวลกาย (BMI) ที่มากกว่า 25 กก./ตร.ม. ถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกิน และมากกว่า 30 กก./ตร.ม. ถือว่ามีโรคอ้วน ซึ่งควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ทั้งนี้ โรคอ้วนควรป้องกันตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก เพราะโรคอ้วนในเด็กจะส่งผล เช่น ขาโก่ง นอนกรน ระบบหายใจ หัวใจ พัฒนาการ และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค NCDs ในวัยผู้ใหญ่ ที่สำคัญยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคเรื้อรังหลายชนิด   ข้อมูลของ องค์การอนามัยโลก (WHO ) ยืนยันว่าโรคอ้วนในวัยเด็ก  มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่ รวมถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและภาวะทุพพลภาพ

 

 

เปิดพันธกิจ 'ศูนย์รักษ์พุง' 15 ปี รักษา ' โรคอ้วน' ภัยคุกคามชีวิต

.

ผศ. (พิเศษ) พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

.

 

ผศ. (พิเศษ) พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า  แนวทางการรักษา "โรคอ้วน"ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การรักษาโดยการใช้ยา การใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร และการรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยโรคอ้วนแต่ละรายควรได้รับการรักษาตามระดับความรุนแรงของโรค 

 

 

.

วิวัฒนาการทางการแพทย์หยุดยั้ง "โรคอ้วน"

.

 

เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หากไม่ได้ผลจึงมีการใช้ยาร่วมด้วย ปัจจุบันยาในการรักษาโรคอ้วนมีวิวัฒนาการในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น เช่น ยาในกลุ่ม GLP-1 analogues ในรูปแบบปากกาฉีด  ที่สามารถใช้ในการลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคอ้วนได้ ทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายอาจต้องพิจารณาการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งการผ่าตัดมีด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่ 

 

 

 

 

1. การผ่าตัดลดกระเพาะอาหาร และ 2. การผ่าตัดบายพาส ทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้ประเมินร่วมกับแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วยและผู้ดูแล และคำนึงถึงภาวะโรคอ้วนและโรคต่างๆ ของผู้ป่วยร่วมด้วย โดยแพทย์จะพิจารณาทำการผ่าตัด เมื่อผู้ป่วยโรคอ้วน มี  ค่า BMI ตั้งแต่ 32.5 กก./ตร.ม. เป็นต้นไป และมีโรคร่วมที่เป็นภาวะแทรกซ้อน หรือผู้ป่วยที่มีค่า BMI มากกว่า 37.5 กก./ตร.ม.

.

รักษาด้วยการผ่าตัด เอื้อการควบคุมน้ำหนักให้คงที่ในระยะยาว

.

 

 

"จากการรักษา พบว่า  ผู้ป่วยหลายรายเคยพยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีต่างๆ มาแล้ว มีทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ออกกำลังกาย แต่อาจไม่เพียงพอต่อการรักษาโรคอ้วน ดังนั้นผู้ป่วยที่มีเกณฑ์ในการรักษาด้วยการผ่าตัด จะได้รับการเตรียมการอย่างถี่ถ้วนเพื่อเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งพบว่าผู้ป่วยสามารถควบคุมน้ำหนักให้คงที่ในระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำหนักที่ลดลงยังช่วยให้การรักษาโรคร่วมได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ลดอัตราการใช้ยาในการรักษาโรคหัวใจ ไขมัน และเบาหวาน โดยพบว่าสามารถรักษาผู้ป่วยเบาหวานได้หายขาดสูงถึง 80% ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน น้อยกว่า 10 ปี มีอัตราการหายขาดสูงเกือบ 100% นอกจากนี้ ยังลดอาการของโรคกระดูกและข้อ รวมถึงทำให้โรคนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea) ดีขึ้น ที่สำคัญผลของการลดน้ำหนักยังทำให้ภาวะทางสุขภาพจิตและการเข้าสังคมของผู้ป่วยดีขึ้น"  ผศ. (พิเศษ) พญ.พัชญา 

 

เปิดพันธกิจ 'ศูนย์รักษ์พุง' 15 ปี รักษา ' โรคอ้วน' ภัยคุกคามชีวิต

.

ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ศัลยแพทย์โรคอ้วน โรงพยาบาล  จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

.

.

ผู้ป่วยเผยประสบการณ์ ผ่าตัดลดกระเพาะอาหาร 

.

นายสามารถ เจริญสุข   ผู้ป่วยโรคอ้วน เปิดเผยว่า เข้ารับการรักษาที่ศูนย์รักษ์พุง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยวิธีการผ่าตัดลดกระเพาะอาหาร ตั้งแต่ปี 2554 ด้วยน้ำหนักตัวอยู่ที่ 203 กิโลกรัม ขณะนั้นมีทั้งโรคความดัน หัวใจเต้นผิดปกติ ออกซิเจนในเลือดต่ำ หยุดหายใจขณะหลับและเคยหลับขณะขับรถ โดยทีมแพทย์ได้มีการเตรียมความพร้อมของร่างกายและควบคุมความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด โดยใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือน หลังจากผ่าตัดลดกระเพาะในปีแรก น้ำหนักเคยลดลงมาอยู่ที่ 95 กิโลกรัม และปัจจุบันอยู่ที่ 103 กิโลกรัม

 

เปิดพันธกิจ 'ศูนย์รักษ์พุง' 15 ปี รักษา ' โรคอ้วน' ภัยคุกคามชีวิต

สามารถ เจริญสุข   ผู้ป่วยโรคอ้วน

.

 

ตลอดการรักษามากว่า 11 ปี สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ   สภาพร่างกายและสภาพจิตใจดีขึ้นมาก รู้สึกไม่เป็นภาระของภรรยา เดินไม่หอบเหนื่อย สามารถเดินขึ้นเขาได้ ส่วนโรคประจำตัว ก็ดีขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันเหลือเพียงอาการกรดไหลย้อน นับตั้งแต่การรักษา จะหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ ทั้งว่ายน้ำ ยกน้ำหนัก และควบคุมการบริโภค  ทำให้ทุกวันนี้เหมือนได้กลับมาชีวิตใหม่ที่มีความสุขอีกครั้ง

 

เปิดพันธกิจ 'ศูนย์รักษ์พุง' 15 ปี รักษา ' โรคอ้วน' ภัยคุกคามชีวิต

.

อนันตชัย คงจันทร์   ผู้ป่วยโรคอ้วน

.

ยาลดน้ำหนักชนิดเม็ด ผลข้างเคียงผู้ใช้เกิดอารมรณ์แปรปรวน

.

 

นายอนันตชัย คงจันทร์    กล่าวว่า  เข้ารับการรักษาที่ศูนย์รักษ์พุง    ตั้งแต่ยังไม่มีโรคอื่นร่วมด้วย สมัยอยู่ต่างประเทศ  เคยลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักสำเร็จมาแล้ว โดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี จากน้ำหนัก 120 กิโลกรัม ลงมาเหลือ 80 กิโลกรัม แต่เมื่อกลับมาไทย น้ำหนักเริ่มขึ้น   จึงลดด้วยการใช้ยาลดน้ำหนัก ซึ่งยาลดน้ำหนักชนิดเม็ดที่รับประทานนั้นมีผลข้างเคียงทำให้อารมณ์แปรปรวน จึงต้องหยุดยาและน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 100 กิโลกรัม ซึ่งขณะนั้น (ปี 2554 )

 

 

 

 

 

ต่อมามีเพื่อนแนะนำว่ามีวิธีการเย็บกระเพาะอาหาร และได้คำแนะนำให้มารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   ขณะนั้นน้ำหนักอยู่ที่ 123 กิโลกรัม ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ศัลยแพทย์โรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย    แนะนำด้วยวิธีผ่าตัดบายพาส หลังจากรักษาประมาณ 1-2 เดือน น้ำหนักลดลง 50 กิโลกรัม 

 

 

 


"ในช่วงแรกๆ ต้องมีการปรับตัว  เพราะกระเพาะถูกจำกัดลงอย่างมาก มีอาการอาเจียนบ้าง ทุกวันนี้น้ำหนักคงที่ 75 – 77 กิโลกรัม มาตั้งแต่ปี 2554 รวม 12 ปีแล้ว โดยทุกๆ เช้าจะต้องชั่งน้ำหนักจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน ทำให้สามารถควบคุมปริมาณอาหารและออกกำลังกายได้อย่างพอเหมาะ   ส่วนใหญ่จะวิ่งและว่ายน้ำเป็นประจำ ทุกวันนี้ทำให้ผมมีวินัยในการใช้ชีวิตและได้ร่างกายที่แข็งแรงกลับมาอีกครั้ง"   เขา กล่าว


เปิดพันธกิจ 'ศูนย์รักษ์พุง' 15 ปี รักษา ' โรคอ้วน' ภัยคุกคามชีวิต

.

กรกมล บุนนาค ผู้ป่วยโรคอ้วน

.

จาก 119 กิโลกรัม ลงมาที่  60 กิโลกรัม

 

.

 
น.ส.กรกมล บุนนาค  คนไข้ภายใต้การดูแลของ  ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ศัลยแพทย์โรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย    กล่าวว่า  ที่ผ่านมาเคยรักษาโรคไทรอยด์ และกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี   แพทย์ผู้รักษาให้คำปรึกษาแนะนำว่ามีโรคประจำตัว   จึงอยากให้รักษาโรคอ้วนด้วย ซึ่งขณะนั้นน้ำหนักตัวอยู่ที่ 119 กิโลกรัม และมีโรคเรื้อรังร่วมหลายโรค ทั้งความดันโลหิตสูง สูงเกิน 200 มม.ปรอท ส่วนคอเลสเตอรอล และค่าไตรกลีเซอไรด์ สูง 300 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

 

 

 

 

หลังจากที่ได้รักษาโรคอ้วนเมื่อปี 2562 ด้วยการผ่าตัดกระเพาะให้เล็กลง น้ำหนักก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆ ปัจจุบันผ่านมา 4 ปี น้ำหนักอยู่ที่ 59 - 60 กิโลกรัม ทำให้โรคเรื้อรังอื่นๆ ก็ดีขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันไม่ต้องทานยาความดันแล้ว ส่วนค่าไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอล ก็กลับมาเป็นปกติทุกตัว สภาพจิตใจก็ดีขึ้น  แต่ก่อนจะมีภาวะหงุดหงิดร่วมด้วย 

 

.

รณรงค์ความรู้ "ชีวิตใหม่คุณทำได้"

 

ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์   ศัลยแพทย์โรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทกล่าวว่า ในปีนี้ ศูนย์รักษ์พุง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ป่วยโรคอ้วนและผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน ว่าโรคดังกล่าวสามารถป้องกันและรักษาได้ โดยได้เชิญชวนให้ตัวแทนผู้ป่วยรวม 9 ราย ที่เคยรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ภายใต้แนวคิด "ชีวิตใหม่ คุณทำได้" A Journey to The Healthier Life มาร่วมถ่ายทำปฏิทิน New Year New Life เพื่อร่วมเป็นแรงบันดาลใจและสร้างความหวังให้กับผู้ป่วยโรคอ้วนรายอื่นๆ กลับมามีชีวิตที่สดใส ปราศจากโรคภัยอีกครั้ง ซึ่งปฏิทินปี 2567 นี้ จะถูกแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ  เขา กล่าว 

 

 

 

เปิดพันธกิจ 'ศูนย์รักษ์พุง' 15 ปี รักษา ' โรคอ้วน' ภัยคุกคามชีวิต

 


ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคม หรือข้าราชการ สามารถใช้สิทธิในการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องส่อง (Laparoscopic Bariatric Surgery) ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รักษ์พุง โทร. 02 256 4000 ต่อ 71205 ทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 

เปิดพันธกิจ 'ศูนย์รักษ์พุง' 15 ปี รักษา ' โรคอ้วน' ภัยคุกคามชีวิต

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ