Lifestyle

อนุโมทนาบุญ 'บริษัท โงวฮก' บริจาค 520 ล้าน สร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

ข่าวดี 'บริษัท โงวฮก จำกัด' บริจาคเงิน 520 ล้านบาท สร้างอาคาร 'โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว' ครบจบทุกบริการด้านโรคหัวใจที่นี่ พร้อมเปิดระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 249 ล้านบาท

เรื่องราวดีดีในสังคม ได้รับการเปิดเผยโดย แฟนเพจ Banphaeo General Hospital โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน ระบุข่าวว่า "บริษัท โงวฮก จำกัด มอบ 520 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว"

 

รายละเอียดของข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สมุทรสาคร-โรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล บ้านแพ้ว และ บริษัท โงวฮก จำกัดเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี

บริษัท โงวฮก จำกัด บริจาคเงิน 520 ล้านบาท สร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ประเภทเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง มีภารกิจการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่รับผิดชอบมานานกว่า 20 ปี และขยายบริการเป็นศูนย์หัวใจขนาดใหญ่ที่ให้บริการครบวงจร รับส่งต่อด้านการผ่าตัดหัวใจ และด้านการสวนหัวใจให้กับเขตบริการสุขภาพที่ 5

 

ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี,จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

 

ซึ่งในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ขณะนั้น มีโรงพยาบาลรัฐที่รองรับได้เพียง    2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลราชบุรี

บริษัท โงวฮก จำกัด บริจาคเงิน 520 ล้านบาท สร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว
 

 

 

โรคหัวใจเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ จากสถิติมีผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจในเขตบริการสุขภาพที่ 5 สูงถึง 600 รายต่อปี มีระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดประมาณ 1-4 เดือน ทำให้ผู้ป่วยหลายรายต้องรอคอยการผ่าตัด และบางรายอาจต้องเสียชีวิตไป โดยไม่ได้รับการผ่าตัดที่ทันท่วงที อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร้อยละ 7.7

 

คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีมติจากการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด โดยตั้งเป้าที่จะช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัด และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลได้ทันท่วงทีลดการสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพในระหว่างการรอผ่าตัด โดยจะให้มีการผ่าตัดทุกวันและตั้งเป้าให้มีการผ่าตัดถึง 7 รายต่อสัปดาห์

บริษัท โงวฮก จำกัด บริจาคเงิน 520 ล้านบาท สร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

ข้อมูลจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จัดอันดับจำนวนการผ่าตัดหัวใจ (โรงพยาบาลรัฐบาล) ในประเทศไทยปี 2565 พบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจมาได้เพียง 1 ปี ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 สามารถทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจไปได้มากกว่า 400 ราย มีจำนวนการผ่าตัดหัวใจมากเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ในเขตบริการสุขภาพที่ 5

 

ศักยภาพของทีมแพทย์ บุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยพื้นที่จำกัดจึงทำให้ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากต้องอยู่ระหว่างการรอคอยรักษา

 

ความหวังของผู้ป่วยโรคหัวใจชัดเจนขึ้น เมื่อบริษัท โงวฮก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ได้ติดตามการทำงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วมาตลอด เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย มีชื่อเสียงด้านการเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนาน

 

ได้ตัดสินใจบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว มูลค่า 520 ล้านบาท เป็นอาคารสูง 12 ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอย 12,500 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้มีห้องผ่าตัดหัวใจที่ทันสมัย จำนวน 3 ห้อง ห้องสวนหัวใจคุณภาพสูงจำนวน 3 ห้อง หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ และหอผู้ป่วยในโรคหัวใจ รวม 122 เตียง และคลินิกผู้ป่วยนอกที่มีห้องตรวจ 12 ห้องที่รองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 1,000 คน/วัน

บริษัท โงวฮก จำกัด บริจาคเงิน 520 ล้านบาท สร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

พร้อมระบบอาคารที่ออกแบบเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ในผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยสวนหัวใจ ได้ 1,500 รายต่อปี การผ่าตัด 10-12 ราย ต่อสัปดาห์ และการใช้เตียง CCU   มากถึง 2,000 รายต่อปี

 

จึงเป็นที่มาของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  และ บริษัท โงวฮก จำกัด เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วในวันนี้ โดยโครงการก่อสร้างอาคารหลังนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในอีก 5 ปีข้างหน้า

 

อาคารหลังนี้จะเป็นอาคารที่เชี่ยวชาญการดูแลรักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่การตรวจการวินิจฉัย การสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ โดยเป็นอาคารที่ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ห้องสวนหัวใจ หอผู้ป่วยวิกฤติ รวมถึงเป็นอาคารที่เป็นแหล่งฝึกฝนการเรียนรู้การวิจัยด้านหัวใจ ระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ (Training and research center) มีห้อง conference ในการใช้ประชุมวิชาการทั้งแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพต่างๆ

 

โรงพยาบาลบ้านแพ้วยังมีแผนการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 249 ล้านบาท (สองร้อยสี่สิบเก่าล้านบาท) เพื่อโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ซึ่งจะทำให้สามารถมีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์พร้อมใช้ทันที หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 745-057961-8 (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

 

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจได้เข้าถึงการรักษาและลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด ให้โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วแห่งนี้เป็นความหวังของทุกหัวใจที่ได้เต้นต่อ

 

ข่าวที่น่าสนใจ