Lifestyle

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้าง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“เพราะทุกการให้คือทุนต่อชีวิต” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ที่พึ่งทางสุขภาพแห่งใหม่ พัฒนาการแพทย์ไทยสู่ความยั่งยืน

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอาคารส่วนต่อขยายบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สู่สถาบันการแพทย์ตติยภูมิขนาดใหญ่ 400 เตียง

 และพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดำริในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย 

 

โดยโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๕ เป็นสถาบันการแพทย์ตติยภูมิขนาดใหญ่ 400 เตียง มุ่งบูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ส่องกล้อง ฯลฯ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร ตลอดจนการบริการทางการแพทย์ครบครันทั้งด้านอายุรกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้าง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้าง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่โครงการยังประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้ง หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารหอพัก ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่จะสร้างบัณฑิตทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ และเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม โดยโครงการทั้งหมดมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้าง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

 

ขอเชิญชวนร่วมสานต่อพระปณิธาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับประชาชนคนไทยในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านการร่วมสมทบทุนสร้างเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยของศูนย์การรักษาต่างๆในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพราะทุกการให้คือทุนต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยนับล้าน และทุกก้าวของการเติบโตเกิดจากทุกพลังความร่วมมือ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้าง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้าง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

 

ร่วมสร้างศูนย์การแพทย์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” ที่พึ่งทางสุขภาพแห่งใหม่ พัฒนาการแพทย์ไทยสู่ความยั่งยืน ได้ที่ บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 942-3-00099-2 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ด้านสุขภาพกับรายการ CRA METAHEALTH เข้าใจ “โรค” บนโลกเสมือนจริง พร้อมอัพเดทเทรนด์สุขภาพ และการดูแลรักษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในแบบที่เข้าใจได้ง่ายๆ ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ทุกวันศุกร์ เวลา 14. 35 – 14.50 น. และทาง YOUTUBE : CRA CHULABHORN CHANNEL : https://youtu.be/KWlY7VSfQRo

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้าง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้าง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้าง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด