Lifestyle

8 มหาวิทยาลัย ค่าเทอมถูก ที่สุดในไทย เริ่ม 3,750 อันดับ 1 คนเรียนสุดในประเทศ

ส่อง 8 อันดับ มหาวิทยาลัย ค่าเทอมถูก ที่สุดในไทย อันดับ 1 เริ่มต้นเพียง 3,750 บาท และมีคนเรียนมากกว่า 2 แสนคน เยอะที่สุดในประเทศ

ค่าเทอม มหาวิทยาลัย นับเป็นอีกหนึ่งปัจจับที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนต่อของใครหลายคน การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าเรียน ให้ไม่กระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายทั้งต่อตัวเองและครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่ง ในประเทศไทย มี มหาวิทยาลัย ค่าเทอม ถูกที่สุดในประเทศ

 

8 อันดับ มหาวิทยาลัย ค่าเทอมถูกที่สุด ดังนี้ 

 

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 3,750 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • มีผู้เรียนทั้งหมด มีทั้งหมด 296,347 คน เยอะที่สุดในประเทศ
 • ที่ตั้ง : 282 ถนน รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 4,400 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
   

 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 4,500 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : 744 ถ. สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000

 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,000 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,000 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

 

6. มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,600 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20131
   

 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 6,500 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ 

 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 7,500 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 

ทั้งนี้ ค่าเทอม มหาวิทยาลัย ทั้ง 8 แห่ง อาจจะมีความแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง รวมถึงคณะที่ศึกษา หรือภาคพิเศษ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาล และคณะสัตวแพทย์ เป็นต้น

 

รวบรวมข้อมูลโดย กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวยอดนิยม