Lifestyle

เช็กลิสต์ 10 ประเทศ มีใบขับขี่ไทยก็ไปได้ ไม่ต้องทำใบขับขี่สากล

เช็กลิสต์ 10 ประเทศ มี "ใบขับขี่" ไทยแบบ Smart Card ใบเดียว ก็ท่องเที่ยวได้ทั้งอาเซียน ไม่ต้องทำ "ใบขับขี่สากล"

จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง "ใบขับขี่" ประเทศไทย ใช้ขับรถได้ทุกประเทศในอาเซียน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และ เปิดเผยว่า "ใบขับขี่" แบบ Smart Card ที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก สามารถนำไปใช้ขับขี่รถยนต์ได้ใน 10 ประเทศอาเซียน

 

"ใบขับขี่" ไทย Smart Card ใช้ขับรถยนต์ได้ทุกประเทศในอาเซียน ได้แก่

  1. ประเทศลาว
  2. ประเทศอินโดนีเซีย
  3. ประเทศเวียดนาม
  4. ประเทศบรูไน
  5. ประเทศกัมพูชา
  6. ประเทศสิงค์โปร์
  7. ประเทศเมียนมา
  8. ประเทศฟิลิปปินส์
  9. ประเทศมาเลเซีย
  10. และประเทศไทย

 

โดยไม่ต้องทำ "ใบขับขี่สากล" ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน ในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้ เพื่อให้การคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพิ่มความสามารถในการรองรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต

 

 

ซึ่งใบขับขี่จะต้องเป็นแบบ Smart Card ที่ระบุข้อมูลเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเป็นใบขับขี่แบบเก่า จะต้องดำเนินการขอใบขับขี่แบบ Smart Card ก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ในประเทศอาเซียนได้

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th/th หรือ โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพธุรกิจ