Lifestyle

เช็กปฏิทินวันหยุด 2567 'วันวิสาขบูชา' ธนาคาร ข้าราชการหยุดไหม เช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดต ปฏิทินวันหยุด 2567 'วันวิสาขบูชา' ข้าราชการ ธนาคาร หยุดทำการหรือไม่? ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2567 เช็กที่นี่

"วันวิสาขบูชา 2567" ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีอีกชื่อว่า พุทธชยันตี, พุทธปูรณิมา และ วันพระพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

วันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดใน ศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นในวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 6 "วิสาขบูชา" มาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย

วันหยุดทำการของธนาคาร ประจำปี 2567

 

 • วันจันทร์ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)
 • วันจันทร์ 8 เมษายน 2567 ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)
 • วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 วันหยุดพิเศษ
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันอังคาร 16 เมษายน 2567 ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)
 • วันพุธ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)
 • วันพุธ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2567 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)
 • วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)
 • วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2567 ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)
 • วันพุธ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช
 • วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2567วันรัฐธรรมนูญ
 • วันอังคาร 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

 

 

วันหยุดราชการ ประจำปี 2567

 • วันจันทร์ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่     
 • วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา       
 • วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา             
 • วันเสาร์ 6 เมษายน 2567 วันจักรี
 • วันจันทร์ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี
 • วันศุกร์ 12 เมษายน 2567  วันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ                                   
 • วันเสาร์ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันอังคาร 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
 • วันพุธ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันเสาร์ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567 วันพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ในแต่ละปีอาจไม่ตรงกัน เนื่องจากสำนักพระราชวังจะกำหนดเป็นปี ๆ ไป)
 • วันพุธ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา
 • จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2567 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพุธ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช
 • วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม
 • อังคาร 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

 

 

"วันวิสาขบูชา" เป็นวันหยุดราชการ และวันหยุดธนาคาร ดังนั้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ธนาคาร และข้าราชการ หยุด

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ