Lifestyle

'วันมาฆบูชาขายเหล้าได้ไหม' เช็กก่อนซื้อเหล้า วันพระ ฝ่าฝืนซื้อ-ขายโทษหนัก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตกฎหมาย ห้ามขายเหล้าวันพระ แล้ว 'วันมาฆบูชาขายเหล้าได้ไหม' เช็กก่อนซื้อเหล้า วันพระ ฝ่าฝืนขายหรือซื้อมีโทษหนักถึงติดคุก

วันมาฆบูชา 2567  ในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ก.พ. 2567  หลายคนกำลังสงสัยว่า "วันมาฆบูชาขายเหล้าได้ไหม" ทวนความจำกันอีกนิด  ว่า ตามกฎหมายของเมืองไทยแล้วมีข้อบังคับเอาไว้ชัดเจนว่า ห้ามขายเหล้าวันพระ  

 

 

ภาพประกอบบทความเท่านั้น

โดย กฎหมาย ห้ามขายเหล้าวันพระ  และการห้ามเหล้าในวันมาฆบูชาตามที่ทุดคนสงสัยว่า "วันมาฆบูชาขายเหล้าได้ไหม" อ้างอิงจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

สำหรับกฎหมาย ห้ามขายเหล้าวันไหนบ้าง ถูกจำกัดไว้ดังนี้

 

  • ห้ามขายแอลกอฮอล์ วันสำคัญทางศาสนา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันมาฆบูชา วันวิสาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา หรือวันอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
     
  • ห้ามขายแอลกอฮอล์ วันเลือกตั้ง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง 

 

จากกฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ วันมาฆบูชาขายเหล้าไม่ได้ และหากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำคุก และโทษปรับ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ