Lifestyle

5 ธ.ค. 'วันดินโลก 2566' เปิดจุดเริ่มต้นความสำคัญ คำขวัญ 'วันดินโลก' ปี 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

5 ธันวาคม 'วันดินโลก 2566' เปิดจุดเริ่มต้นความสำคัญ คำขวัญ 'วันดินโลก' ปี 2566 เชิญชวนร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของ ในหลวง ร.9

'วันดินโลก 2566' (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิ.ย. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง 'วันดินโลก' (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

สืบเนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr. Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2556 และขอพระบรมราชาอนุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น 'วันดินโลก' เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติเกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะต่างๆ อาทิ 

 

 

การประกาศให้ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็น "ปีดินสากล" ตามที่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม นำเสนอประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก โดยสืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลักดันข้อเสนอปีดินสากลต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็น 'วันดินโลก' กระทั่งมีการรับรองข้อเสนอดังกล่าว

 

 

วันดินโลก

 

 

คำขวัญ 'วันดินโลก' ประจำปี 2566

 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เผยแพร่คำขวัญ 'วันดินโลก' เพื่อสร้างพันธกิจร่วมกัน สำหรับ คำขวัญ 'วันดินโลก 2566' คือ "Soil and water: a source of life" หรือแปลเป็นไทยว่า "ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"

 

 

กิจกรรม 'วันดินโลก' 2566

 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดจัดงาน 5 ธันวาคม 'วันดินโลก' World Soil Day ภายใต้หัวข้อ Soil and Water : a source of Life 'ดินดี น้ำสมบูรณ์  เกื้อกูลชีวิต' ในระหว่างวันที่ 5-10 ธ.ค. 2566 ณ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 

เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำรงค์ชีวิตเกิดประโยชน์สุขต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร

 

  • การจัดนิทรรศการวิชาการสุขภาพดินดี ความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐาน ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต
  • ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน ในรูปแบบเสมือนจริงผ่าน V-Tour 'วันดินโลก 2566' ที่เปิดให้เที่ยวชมในรูปแบบออนไลน์ 360 องศา
  • แบ่งเป็นโซนการเรียนรู้จุดสำคัญ 7 จุด พร้อมบรรยายความสำคัญของดินและน้ำที่มีผลต่อการเกษตร
  • เรื่องเล่าประวัติศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ "ป่าหาย น้ำแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้" ผู้เข้าชมสามารถปรับเปลี่ยนจุดมุมมองที่สนใจได้ตามต้องการ

 

งานวันดินโลก

งานวันดินโลก

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ