Lifestyle

5 ต.ค. 'วันครูโลก' ยกย่อง 'ครู' ให้เป็นบุคคลสำคัญ นำการศึกษาให้ก้าวหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

5 ตุลาคม 'วันครูโลก' (World Teachers' Day) เพื่อประกาศยกย่อง 'ครู' ให้เป็นบุคคลสำคัญ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวหน้า

5 ตุลาคม 'วันครูโลก' (World Teachers' Day) เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2537 ในการประชุมสัมมนาทางการศึกษานานาชาติ โดย องค์การยูเนสโก ได้จัดงาน 'วันครูโลก' ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เพื่อประกาศยกย่องครูให้เป็นบุคคลสำคัญ เนื่องจากมีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า และเพื่อให้ครูทั่วโลกได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคม ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือมนุษย์

 

 

โดยสาเหตุที่ UNESCO เลือกวันนี้ ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบการลงนามในเอกสาร UNESCO/ILO Recommendation Concerning the Status of Teachers ในปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ซึ่งเอกสารนี้ถือได้ว่าเป็นเอกสารสากลที่รับรองสิทธิและสภาพของคนที่ประกอบวิชาชีพครูทั่วโลก (หลังจากนี้ในปี ค.ศ. 1997 ยังมีการลงนามเอกสาร Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel อีกชิ้นเพื่อให้ความสำคัญกับบุคลากรอุดมศึกษาด้วย)

 

 

สำหรับในประเทศไทย สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยและคุรุสภา ได้ร่วมกับองค์กรการศึกษาต่างๆ จัดงาน 'วันครูโลก' ขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 5 ต.ค. 2547 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาระดับโลกมาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจัดงานฯ จึงมีมติให้จัดงาน 'วันครูโลก' ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

 

 

ที่มา : ครูบ้านนอก

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด