Lifestyle

1 ต.ค. วันผู้สูงอายุสากล รู้หรือไม่ ผู้สูงอายุ มีกี่ประเภท อะไรเป็นสัญลักษณ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากล และยังกำหนดดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ที่เปรียบเหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมคุณงามความดีให้กับลูกหลานไว้เป็นแบบอย่างสืบต่อไป

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี เป็น "วันผู้สูงอายุสากล" หรือ "International Day of Older Persons" โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ต.ค. ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จากการประชุมขององค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของคำว่า "ผู้สูงอายุ" 
 

"ผู้สูงอายุ" มีความหมายว่า คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
-ผู้สูงอายุตอนต้น (Young old) คือ บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง
-สูงอายุวัยกลาง (Middle old) คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง
-สูงอายุวัยปลาย (Very old)อายุ 80 ปีขึ้นไป ขึ้นไปทั้งชายและหญิง


"ดอกลำดวน" สัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ
อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกกำหนดขึ้น คือ "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์แทนของผู้สูงอายุ โดยมีที่มาที่ไปเนื่องจากต้นลำดวนหรือหอมหวล (Melodorum fruticosum Lour) ตามชื่อไทยพื้นเมือง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sphaerocoryne clavipes จัดอยู่ในวงศ์ Annonaceae เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คอยให้ความร่มเย็น ลำต้นของลำดวนมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ดอกสีเหลืองนวล กลิ่นหอมเย็น กลีบแข็งแรงไม่ร่วงง่าย เปรียบเหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมคุณงามความดีให้กับลูกหลานไว้เป็นแบบอย่างสืบต่อไป

สำหรับในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุเช่นกัน โดยรัฐบาล พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ได้กำหนดให้วันที่ 13 เม.ย. ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ของไทย เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุทุกปี

 

 

logoline