Lifestyle

3 มี.ค. วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 50 ปี อนุสัญญาไซเตส ร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

3 มีนาคม 'วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก' ครบรอบ 50 ปี อนุสัญญาไซเตส กับแนวคิดหลัก Partnerships for Wildlife Conservation เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า

'วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก' หรือ วันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่โบราณกาลและมีวิวัฒนาการมายาวนาน

 

 

แต่ในปัจจุบันเมื่อมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สัตว์ป่า หลายชนิดถูกล่าจนสูญพันธุ์ลงไปเรื่อยๆ และเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและให้คนหันมาอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้นจึงมีการกำหนดวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกขึ้น

 

โดย 'วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก' (World Wildlife Day) ที่ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคี อนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ

 

 

สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ และหมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกสปีชีส์ด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียน ตามรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว

 

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

 

เนื่องจากปี 2566 นี้ ตรงกับวาระครบรอบ 50 ปี ของการรับรอง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) สำนักเลขาธิการไซเตส ได้ประกาศแนวคิดหลัก (Theme) ของวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี 2566 คือ "Partnerships for Wildlife Conservation" เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า

 

 

การรักษาไว้ซึ่งกลุ่มพันธมิตรที่มีอยู่แล้วและการสร้างพันธมิตรใหม่ในการอนุรักษ์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของทุกชีวิตบนโลก ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในฐานะชนิดพันธุ์หนึ่งขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของจำนวนประชากร สัตว์ป่า และ พืชป่า และความเฟื่องฟูของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะช่วยค้ำจุนให้โลกใบนี้มีสุขภาวะที่ดี และเป็นแหล่งพึ่งพิงให้ทุกชีวิตต่อไป

 

 

Partnerships for Wildlife Conservation

 

 

ข้อมูล : wildlifeday.org

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ