Lifestyle

หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย "เสียชีวิตในต่างประเทศ" ขนศพกลับไทย ใช้เงินเท่าไหร่

เปิดหลักเกณฑ์ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย "เสียชีวิตในต่างประเทศ" จะขนศพกลับไทย ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ญาตต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

หลายคนที่เราเห็นเหตุการณ์ที่มีคนไทย "เสียชีวิตในต่างประเทศ" จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ขั้นตอนต่อไปหลังจากผ่านกระบวนการชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องตัดสินว่าจะ ขนศพกลับไทย หรือไม่ เพราะกรณี  "เสียชีวิตในต่างประเทศ" และต้อง ขนศพกลับไทย มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ที่ครอบครัวจะต้องจ่าย ค่าจัดการศพ โลงศพ ค่าระวางเครื่องบิน  อีกทั้งยังมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ ตามกฎ การนำศพกลับบ้านเกิด ของประเทศนั้น ๆ  

สำหรับกรณี "เสียชีวิตในต่างประเทศ" และต้อง ขนศพกลับไทย ตามขั้นตอนของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้ ญาติผู้เสียชีวิตจะต้องไปจัดทำหนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำการในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นผู้แทนดำเนินการส่งศพกลับไทย ส่วนของญาตที่อยู่เมืองไทยจะต้องนำเอกสาร ยื่นประกอบกับคำร้องที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ 
 

รวมทั้งต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส ในกรณีที่เป็นสามีหรือภรรยา สูติบัตร ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตเป็นบุตร อย่างไรก็ตาม บางกรณีอาจจะต้องยื่นหนังสือรับรองการเป็นทายาทโดยชอบธรรม  หลังจากสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ จะดำเนินการประสายหาสายการบินที่รับขนส่งศพ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ญาติของผู้ "เสียชีวิตในต่างประเทศ" ต้องวางเงินค่าใช้จ่ายนี้ไว้กับทางกระทรวงฯ เมื่อศพถูกส่งมาถึงท่าอากาศยานของไทยแล้ว ญาติก็รอรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป  

สำหรับค่าใช้จ่าย ขนศพกลับไทย กรณี "เสียชีวิตในต่างประเทศ" มีค่าดำเนินการขนส่งศพในอัตราที่แตกต่างกันออกตัวอย่างเช่นค่า ขนศพกลับไทย จากประเทศเกาหลีใต้ ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ อิแทวอน เกาหลีใต้ จากสถานการณ์คนเบียด เสียด แน่นเต็มพื้นที่จนเกิดภาวะขาดอากาศหายใจ โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิต 155 ราย มีคนไทย 1 ราย ที่จากไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย โดยอัตราค่าดำเนินการ ขนศพกลับไทย สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ระบุค่าดำเนินการ ขนศพผู้  "เสียชีวิตในต่างประเทศ" กลับไทย ไว้ดังนี้ 

การช่วยเหลือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสนับสนุนการจัดการศพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในงานศพ ในกรณีเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายและศพไร้ญาติ ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดการศพ โดยบริษัทจัดการศพ

ค่าส่งศพ  

 • จากกรุงโซล จ.เคียงคี และจ.คังวอนภาคตะวันตก 3,400,000 วอน หรือประมาณ   90,852 บาท 
 •  จากภาคใต้ จ.เคียงซัง จ.ชอลลา และจ.คังวอนภาคตะวันออก 3,600,000 วอน หรือประมาณ 96,196 บาท 

 

ค่าส่งอัฐิ (รวมค่าเผาศพ)

 • จากกรุงโซล จ.เคียงคี และจ.คังวอน ภาคตะวันตก 2,100,000 วอน หรือประมาณ   56,114 บาท 
 • จากภาคใต้ จ.เคียงซัง จ.ชอลลา และ จ.คังวอนภาคตะวันออก 2,300,000 วอน หรือประมาณ 61,458 บาท 

* ราคาดังกล่าวส่งไปถึงสนามบินในกรุงเทพเท่านั้น หากประสงค์จะส่งไปถึงสนามบินต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น *

 

สำหรับ ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศพได้ จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรฐานของสถานทูตของประเทศที่ส่งกลับในเกาหลีใต้ โดยสถานทูตจะออกค่าใช้จ่ายให้บางส่วน ดังนี้ 

 

 • งานศพ  ไม่เกิน 2,000,000 วอน หรือประมาณ 53,442 บาท 
 • เผาศพ  100,000 ถึง 1,000,000 วอน หรือประมาณ  2,672- 26,721 บาท
 • จัดการฉีดยาป้องกันเน่าเปื่อย : 2,500,000 - 5,000,000 วอน หรือประมาณ  66,803-133,606 บาท 
 • ส่งเถ้ากระดูกกลับ :400,000 -1,000,000 วอน  หรือประมาณ 10,688-26,721 บาท
 • ส่งศพกลับ  600,000 แสน ถึง 1,500,000 วอน หรือประมาณ 16,032-40,081 บาท 

 

ส่วนอัตราค่า ขนศพกลับไทย ในประเทศอื่นที่น่าสนใจ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้  

ญาติผู้เสียชีวิต หรือตัวแทนตามกฎหมายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการฌาปนกิจ ตลอดจนค่าขนส่งศพและทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต กรณีญาติที่ไม่มีตัวแทนอยู่ในประเทศสหรัฐฯ โดยจะต้องติดต่อ
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ เพื่อโอนเงินค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศพเบื้องต้น


ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับยังไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพศพและค่าขนส่งโดยทางเครื่องบิน

 

 • ประมาณ 10,000 – 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ   379,375 - 455,250 บาท 
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่อการฌาปนกิจและส่งอัฐิ ประมาณ 4,000 – 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือประมาณ 151,750 - 227,625 บาท 

 

รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินบนพื้นฐานของการเสียชีวิตที่ไม่มีสิ่งผิดปกติใด ๆ เท่านั้น

ข่าวที่น่าสนใจ