Kom Lifestyle

"นวัตกรรมอาหาร" เครื่องดื่มสุขภาพ MK Wellness อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

MK Wellness "นวัตกรรมอาหาร" เครื่องดื่มสุขภาพ พร้อมสนับสนุนรายได้แก่เกษตรกรไทยและขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร

บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ตอกย้ำเป้าหมายที่ต้องการให้คนไทยมี สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม (Holistic Wellness) ด้วยการออก "นวัตกรรมอาหาร"  สินค้าเพื่อสุขภาพในกลุ่มแบรนด์ เอ็มเค เวลเนส (MK Wellness) เช่น เมมเบอร์รี่ นมยูเอชทีและนมอัดเม็ดที่ช่วยเสริมความจำ, เมมพลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเสริมการนอนหลับและบำรุงสมอง, เอ็มเค วิตามินกัมมี่ ขนมกัมมี่ที่ช่วยเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ นอกจากจะเป็นสินค้าทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนไทยแล้ว ยังช่วยสนับสนุนรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกด้วย 

เส้นทาง MK Wellness จากเจตนารมณ์ที่ดีของคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน สู่ความร่วมมือในงานวิจัยระดับโลก  
 

"ผมและเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและจุดยืนของแบรนด์ในการทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีอันตราย การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสูงในราคาที่ไม่ผ่านคนกลาง ควบคุมคุณภาพผ่านกรรมวิธีในการเตรียมวัตถุดิบ จัดเก็บ และจัดส่งรวดเร็วเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค และการให้ความรู้เชิงโภชนาการแก่คนไทย ซึ่งทำให้เกิดการก่อตั้งมาร์ควันร่วมกับคุณหมอพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เราอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่ดี" คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าว

 MK Wellness

 

โดย บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ภายใต้การบริหารของคุณหมอพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ได้ทำงานวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยร่วมบันทึกสัญญา MOU กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาของ University of Tsukuba ซึ่งเป็นองค์กรในเครือของโครงการวิจัยขั้นสูงเพื่อสมรรถนะสูงของมนุษย์ (ARIHHP) ประเทศญี่ปุ่น ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะของมนุษย์  
   MK Wellness
จากการวิจัยมัลเบอร์รี่ สู่การสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ต่อยอดมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ MK Wellness 
การคิดค้นแรกเริ่มต้นจากงานวิจัยผลมัลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ขายไม่ได้ราคา และมีปริมาณล้นตลาด โดยจากการวิจัยพบว่าสารสกัดจากผลมัลเบอร์รี่มีคุณสมบัติช่วยเสริมความจำของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงได้มีการจดเป็นสิทธิบัตรงานวิจัยของ MK ในระดับโลก และได้นำสารสกัด  Memberry ActiveTM   นี้ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ MK Wellness ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
 
• เมมเบอร์รี่ (MEMBERRY) นมยูเอชทีและนมอัดเม็ดที่ช่วยบำรุงสมองจาก Memberry ActiveTM  ช่วยเสริมความจำในการปฎิบัติงานให้ดีขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างสมาธิ การคิด การใช้เหตุผล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านเศรษฐกิจ ในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย 
• เมมพลัส (MEMPLUS) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจาก Memberry ActiveTM  ที่ช่วยเรื่องความจำและสมอง ผสานกับ แอล-ธีอะนีน สารสกัดจากชาเขียวที่ช่วยให้สมองผ่อนคลาย เข้าสู่โหมดการพักผ่อนได้ อย่างเต็มที่ และตื่นมาพร้อมความสดชื่น 
• เอ็มเค วิตามิน กัมมี่ (MK Vitamin Gummy) ขนมกัมมี่หลากหลายรสชาติและมีคุณประโยชน์ให้เลือกตามความต้องการ สะดวก อร่อย เหมาะกับทุกคนในครอบครัว ซึ่งใน กัมมี่รสมิกซ์เบอร์รี่จะใส่สาร Memberry ActiveTM  จากงานวิจัยเป็นส่วนประกอบด้วย 
 
จากการพัฒนาสินค้าที่หลากหลาย ทำให้บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด สามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมัลเบอร์รี่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความยั่งยืนของชุมชนไปพร้อมกัน  
 
"เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับความยั่งยืนในชุมชนเกษตรกรไทย ไม่ใช่เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียว เราช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการสร้างมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยนำนักวิชาการไปให้ความรู้ สร้างมาตรฐานผลผลิต นำผลผลิตไปสกัดเพื่อเพิ่มมูลค่า ไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างได้มากขึ้น สร้างการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าไปได้อย่างมั่นคง และถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร" นพ.พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าว 
 
ตั้งเป้า 5 ปี วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช 
 
“บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่เคยหยุดพัฒนา ด้วยหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ MK Wellness คือการผนวกนวัตกรรมเข้ากับความต้องการของผู้บริโภค เราตั้งเป้าหมายในการแสดงศักยภาพของนักวิจัยไทยผ่านการจดสิทธิบัตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบจากเกษตรกรไทยและนำออกจำหน่ายสู่ตลาดโลก เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนและเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจในเชิงบวกและยั่งยืนของประเทศไทย” นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ กล่าว 
 
MK Wellness ตั้งเป้าในการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านอาหารเครือ เอ็ม เค เรสโตรองก์กรุ๊ป เป็นช่องทางหลัก และในปี 2565 ได้เริ่มขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าของลูกค้าทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้เพิ่มช่องทางใหม่ นำสินค้าเอ็มเค วิตามิน กัมมี่ ไปวางจำหน่ายใน 7-Eleven และ Supermarket แล้ว ซึ่งในอนาคตจะวางขายในทุกช่องทางทั่วประเทศ 
 
รวมทั้งกำลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดภายใน Q4 ปี 2565 นี้ ประกอบไปด้วย Memvit เครื่องดื่มเสริมอาหาร ที่ผลิตจากสารสกัด Memberry ActiveTM  เพื่อช่วยให้สมองตื่นตัวและสดชื่น เหมาะสำหรับการดื่มเมื่อสมองล้า และ MK Veggie Chips ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้กรอบ ที่ใช้ผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรไทย ไม่แต่งสี ไม่มีโคเลสเตอรอล โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 2 ชนิดจะเริ่มขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของเครือ เอ็ม เค เรสโตรองก์กรุ๊ป และ MK Wellness 
 
“เราตั้งเป้าหมายว่าในอีก 5 ปี MK Wellness จะพัฒนาไปเป็นอาหารทางการแพทย์ หรือ Medical food ซึ่งก็คืออาหารที่ใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ มุ่งเน้นในเรื่องความต้องการของร่างกายอย่างจำเพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้อง และเหมาะสม ไม่เพียงเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นเป็นโภชนาการทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับกลุ่มคนทุกวัย และทุกคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ” นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ กล่าว 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด