Kom Lifestyle

ลดใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน

ลดใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ช่วยโลก ลดโลกร้อน ลดใช้ถุงพลาสติก

 

               ปัจจุบันไม่ว่าในเมืองหรือชุมชนในชนบททุกประเทศทั่วโลก ถุงพลาสติกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพราะอำนวยความสะดวกสบายให้มนุษย์ เมื่อไปจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าชุมชน รวมทั้งใช้ใส่อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
               
๐ ปัญหาจากการใช้ถุงพลาสติก
               จะเห็นได้ว่าประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ ของถุงพลาสติกทำให้เกิดโทษต่อระบบนิเวศน์และชีวิตของผู้บริโภคต่อเนื่องกว้างขวางและยาวนาน ในแต่ละสัปดาห์คนไทยนำถุงพลาสติกกลับบ้านมากกว่า 100 ล้านถุง หรือมากกว่า 5,000 ล้านถุงในแต่ละปี การนำถุงพลาสติกไปใช้ซ้ำอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติกใส่ขยะมูลฝอย จะทำให้เกิดการแปรสภาพขยะมูลฝอยในภาวะที่ขาดอากาศ เป็นผลให้เกิดก๊าซชีวภาพที่เป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจกและทำให้โลกร้อนด้วย

 

ลดใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน

 

๐ ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
               ถุงพลาสติกนั้นเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้ถุงพลาสติกกับโลกร้อน คือ ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต และเผาทำลายถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากขึ้น ตามมาด้วยปัญหามากมายจากมลพิษ โดย “ถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี” หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ทำให้เกิดมลภาวะทำให้โลกร้อน

๐ ลดใช้ถุงพลาสติก...ลดโลกร้อน
               ถ้าถามว่า “ลดใช้ถุงพลาสติกเกี่ยวอะไรกับโลกร้อน” และเราคนเดียว ลด หรือ ไม่ใช้ถุงพลาสติกจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ คำตอบคือ ได้ เพราะต้นเหตุสำคัญคือ ร้อยละ 90 มาจากมนุษย์สร้างกิจกรรมเผาผลาญเชื้อเพลิง ส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินความสามารถของโลกที่จะสะท้อนความร้อนจากพื้นโลกออกไปนอกโลกได้ทัน ผลคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างรุนแรงทั่วโลก ซึ่งล้วนแต่เป็นผลกระทบระดับมหันตภัยทั้งสิ้น เช่น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก สภาพอากาศที่แปรปรวน โดยผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา คือ สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทิ้งขยะไม่ถูกที่โดยเฉพาะขยะพลาสติก ส่งผลให้ขยะอุดตันตามท่อระบายน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดลง

 

ลดใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน

 

๐ “I’m With Nature” ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ
               เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีโครงการร่วมกับห้างต่างๆ 16 เครือข่ายทั่วประเทศ งดการให้บริการถุงพลาสติกทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังมีโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนการสร้างวินัยคนในชาติสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ลดปริมาณขยะพลาสติกตั้งแต่แหล่งกำเนิดและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ

๐ การลดถุงพลาสติก “ไม่ใช้ถุงพลาสติก จะใช้อะไรแทนได้”
               ใช้ถุงผ้าซึ่งการใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง และหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี ใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ และการนำเอาถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่าการ “Reuse” นั้นเอง ใช้ถุงกระดาษ ปิ่นโต หรือ ตะกร้า “เริ่มใช้ถุงผ้าตั้งแต่วันนี้ และแบ่งปันถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่น เพื่อขยายวงกว้างของความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน”

 

ลดใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด