Lifestyle

"โรคหัวใจ" ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถานการณ์ของโรคหัวใจในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติพบว่า โรคหัวใจคร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง แถมผู้ป่วยยังมีอายุเฉลี่ยน้อยลงด้วย

 อันที่จริง "โรคหัวใจ" ไม่ใช่ชื่อโรคเฉพาะ แต่เป็นคำรวมๆ หมายถึง โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจ อาทิ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเยื่อหุ้มหัวใจ เป็นต้น ซึ่งในบรรดาโรคหัวใจทั้งหมด "โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ" เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
 ผู้ที่เป็นโรคหัวใจไม่จำเป็นต้องมีอาการทุกคน ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการผิดปกติเลยก็ได้ ถ้าโรคหัวใจนั้นยังไม่รุนแรงหรือเพิ่งเป็นในระยะแรก ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจหากมีปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้
 -   เป็นโรคเบาหวาน
 -   เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 -   มีระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
 -   สูบบุหรี่จัด
 -   มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
 -   หากมีอาการเตือนของโรคหัวใจ อาทิ เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย ใจสั่น หอบเหนื่อยผิดปกติเวลาออกแรง นอนราบแล้วหายใจไม่สะดวก ฯลฯ

การรักษาโรคหัวใจ
 มีหลายวิธีขึ้นกับปัญหาของผู้ป่วย แพทย์จะพิจารณาวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ
 - การรักษาทางยา
 - การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด กรณีเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 - การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร  (Pacemaker)
 - การผ่าตัดฝังเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ
 - การผ่าตัดหัวใจ  (Cardiac Surgery)

การดูแลอย่างต่อเนื่อง
 ป่วยโรคหัวใจจำเป็นต้องได้รับการดูแลภายหลังรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แพทย์จะนัดพบผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษา ดูแลเรื่องการให้ยา หรือให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวต่างๆ เช่น การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี แนะนำโภชนาการที่ถูกต้อง เป็นต้น
 หรับโรคหัวใจ...พรุ่งนี้อาจสายเกิน หากท่านสงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ  ปัจจุบันมีสถานพยาบาลหลายแห่งที่มีความพร้อมในด้านทีมแพทย์และบุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์-เครื่องมือที่จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลยันฮี

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ