Lifestyle

ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ไตลื้อ ผ่านงาน สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อ เมิงโป ปี 66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จ.น่าน จัดงาน "สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อ เมิงโป ประจำปี 2566" ชวนคนไทยร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ไตลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อ เมิงโป ประจำปี 2566” ที่สนามที่ว่าการ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยเอกอดุลย์ อนุภาพบรรเจิด ประธานชมรมชาวไตลื้อ อำเภอปัว ร่วมกับประชาชนชาวไตลื้อ  6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว และอำเภอสันติสุข และพี่น้องไตลื้อ จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง  จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ นำขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ โดยจัดริ้วขบวนแห่ประเพณีของชาวไตลื้อ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไตลื้อ ซึ่งกันและกัน โดยมี นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ นายกสมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย  และเจ้าหม่อมตาลคำ รอดเจริญ (คำลือ ณ เชียงรุ้ง) ร่วมเปิดงาน เมื่อวันก่อน

 

งาน “สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อ เมิงโป ประจำปี 2566”

 

งาน “สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อ เมิงโป ประจำปี 2566”

 

งาน “สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อ เมิงโป ประจำปี 2566”

 

งาน “สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อ เมิงโป ประจำปี 2566” จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไตลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ไตลื้อให้เป็นความเป็นชาติพันธ์ให้อยู่คู่กับอำเภอปัว และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอให้เหนียวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อสืบสานตำนานไตลื้อของจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ ที่มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น รองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

งาน “สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อ เมิงโป ประจำปี 2566”

 

งาน “สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อ เมิงโป ประจำปี 2566”

 

ภายในงานมีขบวนแห่ การแสดงของชนเผ่าชาวไตลื้อ การฟ้อนรำของชาวไตลื้อจากแต่ละตำบล เช่น การฟ้อนล่องน่าน ของกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อขบวนยาวเกือบ 2 กิโลเมตร ซึ่งชมรมชาวไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน, การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตไตลื้อตามซุ้มหมู่บ้าน และซุ้มตำบล ของกลุ่มชาติพันธ์ไตลื้อ โดยเฉพาะอาหารหลัก และวิถีชีวิตของชาวไตลื้อ ได้นำออกมาจำหน่ายภายในงาน นอกจากนี้จัดให้มีขันโตก สำรับข้าว นำออกมาให้ผู้ร่วมงานได้รับประทาน ชมการแสดงบนเวที โดยมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆ มาร่วมงานจำนวนมาก

  

 

ข่าว – ภาพ : สมาน สุทำแปง ผู้สื่อข่าว จ.น่าน

                                                 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ