Kom Lifestyle

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดงานนิทรรศการสถาปนาวาระครบรอบ 70 ปี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดงานนิทรรศการสถาปนาวาระครบรอบ 70 ปี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดงานแถลงข่าว วาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายสำคัญ

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการแถลงข่าว “ก้าวต่อไป ARCHIVES THAILAND เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ” และเปิดนิทรรศการ “70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ” ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โดย อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า งานด้านจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งงานหลักของกรมศิลปากร   ในฐานะหน่วยงานที่จัดเก็บรวบรวม รักษา ธำรงไว้ซึ่งเอกสารสำคัญ เอกสารประวัติศาสตร์ของชาติ นำไปสู่การให้บริการเผยแพร่ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินงานของสำนัก    หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อพัฒนากิจการจดหมายเหตุและการให้บริการมาโดยตลอด 
 

 

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการแถลงข่าว

 

ปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัลมาโดยลำดับ ซึ่งการพัฒนางานจดหมายเหตุดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บและบริการเอกสารจดหมายเหตุ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และภาคประชาชน ต่อกิจการด้านจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนได้ในระดับสากล 

งานนิทรรศการ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำหรับ นิทรรศการ “70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ” มีเนื้อหา 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1นำเสนอประวัติและพัฒนาการของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นับแต่การประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2495 ตั้งกองจดหมายเหตุแห่งชาติ จนถึงปัจจุบัน การพัฒนาและขยายขอบข่ายการปฏิบัติงานออกไปอย่างกว้างขวาง รวมถึงหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาคอีก 9 แห่ง   หมวดที่ 2 นำเสนอข้อมูลงานจดหมายเหตุชุดสำคัญของหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ พร้อมจำลองเอกสารจดหมายเหตุชุดดังกล่าวมาจัดแสดง หมวดที่ ๓ ก้าวต่อไป 

งานนิทรรศการ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ARCHIVES THAILAND นำเสนอการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับงานจดหมายเหตุ อาทิ การให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุผ่านระบบออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์และ Mobile Application การเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารเป็นมรดกความทรงจำของประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์

งานนิทรรศการ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอ่านภาพจดหมายเหตุผ่านโครงการเพิ่มข้อมูลพูนค่าภาพ ทั้งนี้ นิทรรศการฯ เปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ชั้น 1

งานนิทรรศการ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057
Instagram - https://www.instagram.com/komchadluek_online/
Twitter - https://twitter.com/Kom_chad_luek
Youtube - https://www.youtube.com/user/KOMCHADLUEK/
Tiktok - https://www.tiktok.com/@komchadluekonline
เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   https://awards.komchadluek.net/#
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด