Lifestyle

สักการะ "เทพเจ้ากวนอู" รู้ลึกปางใด สื่อความหมายอย่างไร

งานศิลปะในเชิงประติมากรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของ "เทพเจ้ากวนอู" นั้นมีรูปแบบและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ไปดูกันว่าแต่ละปางที่คนนิยมกราบไหว้บูชานั้น สื่อความหมายอย่างไรบ้าง

เรามักจะเห็นรูปเคารพของ “เทพเจ้ากวนอู” สะท้อนผ่านศิลปะมากมายหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมหรือประติมากรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะปรากฏในบุคลิกของแม่ทัพ นายทหารผู้เชี่ยวชาญการยุทธ์ ใบหน้าสีแดงดังผลพุทราสุก หนวดเครายาวสลวย สวมอาภรณ์สีเขียวหรือชุดเกราะ พร้อมง้าวมังกรจันทร์ฉงาย ท่าทางองอาจ สง่างาม

 

งานศิลปะในเชิงประติมากรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของ “เทพเจ้ากวนอู” นั้นมีรูปแบบและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 22 กรกฎาคม 2565 คมชัดลึก ออนไลน์ จึงขอหยิบยกความรู้ว่าแต่ละปางที่คนนิยมกราบไหว้บูชานั้น มีความหมายที่แตกต่างกันไปดังนี้

 

1. “เทพเจ้ากวนอู” ในท่ายืน แบ่งย่อยได้อีก 2 ลักษณะคือ

 

เทพเจ้ากวนอูปางห้ามศึก

 

เทพเจ้ากวนอูปางห้ามศึก สายตาทั้งสองจ้องเขม็งเพ่งมองไปเบื้องหน้า มือขวาถือง้าวมังกรเขียว มือซ้ายสาวหนวดเคราในท่วงท่าสุขุม ดูองอาจสง่างาม เหมาะสำหรับบูชาตามอาคาร บ้านเรือน บริษัท หรือสำนักงาน ควรวางในตัวตึกหันหน้าออกด้านนอก เพราะบารมีของท่านจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากอาคารบ้านเรือน เพราะเชื่อว่าเมื่อสิ่งเลวร้ายผ่านประตูเข้ามา หากเห็นรูปเคารพของท่าน ก็จะรีบหลีกลี้หนีไป ไม่มากล้ำกราย

 

เทพเจ้ากวนอูปางสั่งการ

 

เทพเจ้ากวนอูปางสั่งการ มีลักษณะยืนตรง มือหนึ่งถือง้าวมังกรเขียว อีกมือหนึ่งชี้สองนิ้วในลักษณะกำลังบัญชาการศึก ใบหน้าเคร่งขรึม จริงจัง ปางนี้เหมาะกับนักบริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าของธุรกิจ เจ้าคนนายคน มีไว้เสริมบารมี หนุนนำกิจการให้ก้าวหน้ามั่นคง และข่มบริวารให้เคารพยำเกรง อยู่ในโอวาท

 

2. “เทพเจ้ากวนอู” ในท่าขี่ม้า ทะยานไปข้างหน้า พร้อมออกรบ แบ่งออกได้ 2 แบบ ตามลักษณะของม้าดังนี้

 

เทพเจ้ากวนอูปางขี่ม้าธรรมดา

 

เทพเจ้ากวนอูปางขี่ม้าธรรมดา ม้าจะมีลักษณะ ยืนอยู่กับที่ ยืนนิ่ง หรือก้าวขาเล็กน้อย มิได้กระโดดโลดโผนโจนทะยาน ปางนี้มีไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อม และข่มศัตรูทั้งหลายมิให้คิดร้าย หรือไม่ให้เข้ามาต่อกรทำศึกด้วย

 

เทพเจ้ากวนอูปางขี่ม้าพยศ

 

เทพเจ้ากวนอูปางขี่ม้าพยศ เป็นภาพของม้าเซ็กเธาว์ขณะกำลังวิ่ง กระโจนไปข้างหน้า หรือยกขาหน้าขึ้น ส่วนท่านกวนอูก็ถือง้าวอยู่ในท่าพร้อมรบ ปางนี้แสดงออกถึงการต่อสู้ การโจมตีศัตรู การแข่งขัน และการเอาชนะคู่แข่งขันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ การค้า กีฬา

 

3. “เทพเจ้ากวนอู” ในท่านั่ง ซึ่งมีหลายลักษณะดังนี้

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งอ่านตำรายามราตรีลูบเครา

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งอ่านตำรายามราตรีลูบเครา นั่งอ่านตำรา ด้วยสีหน้าเคร่งขรึม มือหนึ่งถือตำรา อีกมือหนึ่งลูบเครา แสดงให้เห็นถึงการมีสมาธิ ปางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้สติปัญญาในอาชีพการงาน หรือ ต้องการประสบความสำเร็จในการสอบแข่งขัน รวมทั้งยังทำให้เป็นที่เกรงขามของคู่แข่งอีกด้วย

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งอ่านตำรายามราตรีมีง้าวตั้ง

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งอ่านตำรายามราตรีมีง้าวตั้ง ลักษณะคล้ายกันกับปางอ่านตำราลูบหนวด แตกต่างกับเพียงว่ามีง้าวมังกรเขียวตั้งอยู่ข้างกาย การบูชาปางนี้จะได้ผลดังเช่นปางอ่านตำราลูบหนวด แต่จะมีความน่าเกรงขามเพิ่มขึ้น ทำให้ศัตรูยำเกรง

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งอ่านตำรายามราตรีพร้อมบริวารด้านหลัง

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งอ่านตำรายามราตรีพร้อมบริวารด้านหลัง มีลักษณะเหมือนปางอ่านตำราทั่วๆ ไป แต่จะแตกต่างกันตรงที่มีบริบารคือบุตร กวนเป๋ง และทหารติดตาม จิวฉอง ยืนอยู่ด้านหลัง ปางนี้มีคุณเช่นเดิม แต่จะมีโชคด้านบริวาร และความน่าเกรงขาม

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งอ่านตำรายามราตรีถือง้าว

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งอ่านตำรายามราตรีถือง้าว มีลักษณะมือหนึ่งถือตำรา อีกมือหนึ่งถือง้าวมังกรเขียวหรือมีดดาบ ทำให้ผู้บูชามีสติปัญญา และเตรียมพร้อมกระทำการใดๆ ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งบนบัลลังก์มังกร

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งบนบัลลังก์มังกร ท่านจะนั่งเคร่งขรึม สายตาจ้องมองไปข้างหน้า ด้วยสีหน้าจริงจัง ปางนี้ เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพทุกประเภท แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในกิจการทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังมีความสงบสุข ร่มเย็น และราบรื่น

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งบนบัลลังก์มีง้าวตั้ง

 

 

เทพเจ้ากวนอูปางนั่งบนบัลลังก์มีง้าวตั้ง ท่านกวนอูนั่งเคร่งขรึม อย่างสง่าผ่าเผย สายตาจ้องมองไปข้างหน้า มีง้าวตั้งอยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง ปางนี้แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในกิจการทุกๆ ด้าน มีความสงบสุข ร่มเย็น ราบรื่น และน่าเกรงขาม

 

เทพเจ้ากวนอูในท่าประทานทรัพย์

 

4. “เทพเจ้ากวนอู” ในท่าประทานทรัพย์ เป็นเทพเจ้ากวนอูในแบบเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในมือจะถือเงินจีนโบราณ ป้ายอวยพร คฑายู้อี่ หรือง้าวมังกรเขียว บางครั้งอาจประทับนั่งบนหลังเสือ ที่อยู่บนกองเงินกองทอง รูปเคารพปางนี้แสดงถึงมงคลแบบโชคสองชั้น คือนอกจากท่านจะประทานทรัพย์สินเงินทองแล้ว ท่านยังปกป้องภยันอันตราย ไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายใดๆ มากล้ำกราย

 

การจัดวางและการบูชา “เทพเจ้ากวนอู” ภายในบ้าน หรือสำนักงาน

 

การจะนำเทพเจ้ากวนอูมาบูชาในบ้านเรือนหรืออาคาร สถานที่ต่าง ๆ นั้น ตามปกติจะวางไว้ในอาคาร หันหน้าท่านออกสู่ประตูทางเข้า เป็นนัยแห่งการปกปักรักษา คุ้มครอง และควรเลือกวางในตำแหน่งที่เป็นมงคลดังนี้

  • ควรหันหน้าเทพเจ้ากวนอูออกทางประตูใหญ่ของบ้าน
  • ห้ามหันหน้าท่านไปทางทิศตะวันออก
  • ที่ฐานบูชาควรมีโคมไฟสว่างตลอด และถ้าเป็นสีแดงจะช่วยเพิ่มพลังมั่งมีศรีสุข
  • ใช้ผลไม้บูชาดีกว่าเนื้อสัตว์
  • ไม่ควรตั้งไว้ในที่สกปรก รกรุงรัง ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
  • หันหน้าเข้าหาโต๊ะกินข้าวก็ได้
  • ปางขี่ม้า ต้องตั้งให้หันหน้าสู่ด้านหน้าของอาคารเสมอ เพื่อเตรียมทำศึกต่อสู้กับธุรกิจ การค้าขาย
  • ปางอ่านตำรา นิยมตั้งในห้องอ่านหนังสือ ห้องทำงาน  เพื่อเสริมสติปัญญา ความรอบรู้
  • ปางออกศึก นิยมตั้งไว้ที่ทางสามแพร่ง สี่แพร่ง บริเวณที่ชง จุดอัปมงคล หรือหันหน้าออกนอกอาคาร เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย
  • ปางนั่งบัลลังก์มังกร ปางนี้มีสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้ทำงาน นิยมตั้งในห้องทำงาน เสริมให้ก้าวหน้า

 

ขอบคุณข้อมูลความรู้ - ภาพ จาก สามก๊กวิทยา

 

ติดตาม คมชัดลึก คลิก

Instagram: https://www.instagram.com/komchadluek_online/

Line: https://lin.ee/qw9UHd2

ข่าวยอดนิยม