Lifestyle

เคยสงสัยหรือไม่ ทำไมต้อง "สวดมนต์" ทุกคืน ก่อนนอน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตั้งแต่เด็กจนโต ก็จะได้ยินพ่อ-แม่สอนให้ “สวดมนต์” ทุกคืนก่อนเข้านอน แล้วคุณผู้อ่านเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า เพราะอะไรถึงต้อง “สวดมนต์” ทุกคืน ก่อนนอน

จากคำของคนโบราณที่พูดต่อๆ กันมา เชื่อว่าการ “สวดมนต์” เป็นประจำทุกวัน ก่อนเข้านอนนั้นจะช่วยทำให้ตัวผู้สวดมีบุญ และบุญจะช่วยหนุนนำชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เจริญยิ่งขึ้น มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทุกวัน ได้พบแต่สิ่งที่ดีมีความสุขและความเจริญ มีจิตใจที่ดีมีความอ่อนโยน มองโลกในแง่บวก และมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น

 

สิ่งที่ได้จากการ "สวดมนต์" 

 

1.เสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง 

2.มีจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ 

3.คลายความกังวลใจ 

4.มีจิตใจอ่อนโยนและมีความเมตตาให้กับผู้อื่น 

5.ทำให้เกิดสติปัญญาที่ดี 

6.ช่วยทำให้มีสุขภาพที่ดี 

7.ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย 

 

 

บท "สวดมนต์" แบบสั้นๆ ก่อนนอน มีดังนี้

 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา

มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง

ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสาริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ

พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรี มหาโพธิ์ซึ่ง

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ