Kom Lifestyle

กรมการท่องเที่ยว กระตุ้นผู้ประกอบการที่พัก สร้างรายได้เพิ่มต่อเนื่องปี 65

กรมการท่องเที่ยว กระตุ้นผู้ประกอบการที่พัก สร้างรายได้เพิ่มต่อเนื่องปี 65
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการท่องเที่ยว กระตุ้นผู้ประกอบการที่พักสร้างรายได้เพิ่มต่อเนื่องปี 2565 ร่วมยกระดับคุณภาพการให้บริการ ในโครงการ "ที่พักนักเดินทาง Home Lodge"

จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)  ให้เพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ลดการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวเมืองหลัก และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตามฤดูกาลหรือการจัดงานระดับประเทศ กรมการท่องเที่ยว จึงผลักดันแนวคิดพัฒนาที่พักขนาดเล็ก ขนาดกลาง และที่พักในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ การบริหารจัดการให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ผ่านโครงการ “ที่พักนักเดินทาง Home Lodge” ซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี โดยมีที่พักนักเดินทาง home lodge กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 1,144 แห่ง 3,091 ห้อง

 

กรมการท่องเที่ยว กระตุ้นผู้ประกอบการที่พัก สร้างรายได้เพิ่มต่อเนื่องปี 65

 

ทั้งนี้ ในปี 2565 กรมการท่องเที่ยว มีแผนการเพิ่มจำนวน “ที่พักนักเดินทาง Home Lodge” อย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่พัก ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง มีอัตราค่าบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร ที่มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง รองรับได้ไม่เกิน 20 คน มีลักษณะประกอบการเพื่อหารายได้เสริม  ซึ่งเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge มีองค์ประกอบ 5 ด้าน 14 ตัวชี้วัด คือ 1.ความสะอาด 2.ความสะดวก 3.ความปลอดภัย 4.ความเป็นธรรม 5.ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

กรมการท่องเที่ยว กระตุ้นผู้ประกอบการที่พัก สร้างรายได้เพิ่มต่อเนื่องปี 65

 

กรมการท่องเที่ยว กระตุ้นผู้ประกอบการที่พัก สร้างรายได้เพิ่มต่อเนื่องปี 65

 

โดย กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพ “ที่พักนักเดินทาง Home Lodge” ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากการสแกน QR Code หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/file/d/19ibwW6-0Pp5RNQDt-jNTzG1i2GAwWaPU/view สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการท่องเที่ยว โทร. 0 2141 3235 ในวันและเวลาราชการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด