Kom Lifestyle

เปิดคาถาปัดเป่า "พระราหูอมจันทร์" คืนวันเพ็ญ "วิสาขบูชา" 15 พฤษภาคมนี้

เปิดคาถาปัดเป่า "พระราหูอมจันทร์" คืนวันเพ็ญ "วิสาขบูชา" 15 พฤษภาคมนี้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปรากฏการณ์ "จันทรุปราคา" หรือ ราหูอมจันทร์ กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ในวันคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ หรือคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันวิสาขบูชา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

วันนี้ คมชัดลึก ออนไลน์ เปิดบทสวด "คาถาสุริยะบัพพา คาถาจันทบัพพา" และแนะนำการทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่าง เติมน้ำมันตะเกียง ถวายหลอดไฟ ช่วยให้ความแรงจาก "พระราหูอมจันทร์" หรือ จันทรุปราคา เบาลงได้

 

เปิดคาถาปัดเป่า "พระราหูอมจันทร์" คืนวันเพ็ญ "วิสาขบูชา" 15 พฤษภาคมนี้

 

บทสวดบูชาพระราหู

 

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

 

 

พระคาถาสุริยะบัพพา

 

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ

โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ

โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

 

 

เปิดคาถาปัดเป่า "พระราหูอมจันทร์" คืนวันเพ็ญ "วิสาขบูชา" 15 พฤษภาคมนี้

 

พระคาถาจันทบัพพา

 

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง

มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ

กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

 

อย่างไรก็ตาม บทสวดนี้ทุกคนสามารถสวดได้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม จะช่วยขจัดเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี หรือที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด