Lifestyle

ตำนาน "นางสงกรานต์" ทั้ง 7 และนางสงกรานต์ 2565 "กิริณีเทวี" พร้อมคำทำนาย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดประวัติและที่มาของ "นางสงกรานต์" ทั้ง 7 องค์ และนางสงกรานต์ ประจำปี 2565 ทรงนามว่า "กิริณีเทวี" พร้อมคำทำนาย

ประวัติ "นางสงกรานต์" ทั้ง 7 องค์

นางสงกรานต์ทั้ง 7 นั้นเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าวมหาสงกรานต์ และเป็นนางฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช (สวรรค์ชั้นที่ 1 ในทั้งหมด 6 ชั้น) ซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปี หรือในวันสงกรานต์นั่นเอง โดยมีเกณฑ์กำหนดว่าวันสงกรานต์ คือวันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานต์ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ ซึ่งนางสงกรานต์มีทั้งหมด 7 องค์ได้แก่

 

  • "นางสงกรานต์" ประจำวันอาทิตย์ ชื่อ “ทุงษะเทวี” ทัดดอกทับทิม มีปัทมราค (แก้วทับทิม) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ อุทุมพร (มะเดื่อ) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือสังข์ เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์ครุฑ

 

  • "นางสงกรานต์" ประจำวันจันทร์ ชื่อ “โคราคะเทวี” ทัดดอกปีป มีมุกดาหาร (ไข่มุก) เป็นเครื่องประดับภักษาหาร คือ เตละ (น้ำมัน) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จประทับเหนือพยัคฆ์ (เสือ)

 

  • "นางสงกรานต์" ประจำวันอังคาร ชื่อ “รากษสเทวี” ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา (หิน) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ โลหิต (เลือด) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายถือธนู เสด็จประทับเหนือวราหะ (หมู)

 

  • "นางสงกรานต์" ประจำวันพุธ ชื่อ “มัณฑาเทวี” ทัดดอกจำปา มีไพฑูรย์ (พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ นมและเนย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ (ลา)

 

  • "นางสงกรานต์" ประจำวันพฤหัสบดี “กิริณีเทวี” ทัดดอกมณฑา(ยี่หุบ) มีมรกตเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ ถั่วและงา อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน เสด็จไสยาสน์เหนือปฏษฎางค์ชสาร (ช้าง)

 

  • "นางสงกรานต์" ประจำวันศุกร์ ชื่อ “กิมิทาเทวี” ทัดดอกจงกลนี มีบุษราคัมเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ กล้วยและน้ำ อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพิณ เสด็จประทับยืนเหนือมหิงสา (ควาย)

 

  • "นางสงกรานต์" ประจำวันเสาร์ ชื่อ “มโหทรเทวี” ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา (นกยูง)

ตำนาน \"นางสงกรานต์\" ทั้ง 7 และนางสงกรานต์ 2565 \"กิริณีเทวี\" พร้อมคำทำนาย

 

สำหรับปีนี้ นางสงกรานต์ 2565 คือ “กิริณีเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา (ยี่หุบ) อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ วันที่ 16 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1384 ปีนี้ วันพุธ เป็นธงชัย, วันอังคาร เป็นอธิบดี, วันอังคาร เป็นอุบาทว์, วันพฤหัสบดี เป็นโลกาวินาศ

 

ตำนาน \"นางสงกรานต์\" ทั้ง 7 และนางสงกรานต์ 2565 \"กิริณีเทวี\" พร้อมคำทำนาย

 

ปีนี้วันอาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติ (ด้วงและแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย

 

ขอบคุณภาพจาก : https://tonkit360.com/43948

อินสตาแกรม : jj_akhamsiri

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ