Lifestyle

เปิดฉากงานใหญ่ประจำปี "พระนครคีรี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 35

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เริ่มแล้ววันนี้ "งานพระนครคีรี – เมืองเพชร" ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน "Phetchaburi City of Gastronomy ตำนานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน"

 

เปิดฉากงานใหญ่ประจำปี \"พระนครคีรี - เมืองเพชร\" ครั้งที่ 35

 

 

เปิดฉากงานใหญ่ประจำปี \"พระนครคีรี - เมืองเพชร\" ครั้งที่ 35

 

จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สำหรับ “งานพระนครคีรี – เมืองเพชร” งานยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัด "เพชรบุรี" จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี  ซึ่งปี 2565 นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) และลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ภายใต้ชื่องาน “Phetchaburi  City of Gastronomy ตำนานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน” เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้แพร่หลายมากขึ้น

 

เปิดฉากงานใหญ่ประจำปี \"พระนครคีรี - เมืองเพชร\" ครั้งที่ 35

 

เปิดฉากงานใหญ่ประจำปี \"พระนครคีรี - เมืองเพชร\" ครั้งที่ 35

 

ภายในงานแบ่งพื้นที่การจัดงานฯ ออกเป็น 3 โซน ได้แก่

 

โซนที่ 1

  • พื้นที่ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จัดกิจรรมการแสดงบนเวทีกลาง การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตวิถีชีวิตชาติพันธุ์ การแสดงศิลปะและดนตรีร่วมสมัย การประดับไฟสวยงาม กิจกรรมสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร   ของยูเนสโก อาหารพื้นถิ่น/อาหารอัตลักษณ์จาก 8 อำเภอ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนิทรรศการภาพถ่าย กาชาด จิตอาสา พอ.สว.ท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีประชารัฐ จำหน่ายสินค้า OTOP จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าธงฟ้า และถนนสายวัฒนธรรมอาหาร (ตลาดอิ่มสุข)
  • พื้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี (เขาวัง) จ."เพชรบุรี" จัดกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ การประดับไฟ แสง สี และการจุดพลุ
  • พื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมการสอน 108 อาชีพ

 

 

โซนที่ 2

ถนนรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทั่วไป

 

โซนที่ 3

บริเวณพื้นที่ว่างฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด "เพชรบุรี" จัดกิจกรรมมอเตอร์โชว์โดยภาคเอกชน

 

เปิดฉากงานใหญ่ประจำปี \"พระนครคีรี - เมืองเพชร\" ครั้งที่ 35

 

เปิดฉากงานใหญ่ประจำปี \"พระนครคีรี - เมืองเพชร\" ครั้งที่ 35

 

จังหวัดเพชรบุรี เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นแหล่งรวมงานช่างชั้นครูของประเทศหลายแขนง ดังปรากฏในงานด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งโบราณสถาน พระราชวังและพระอารามต่างๆ  และจากความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ในปี 2564 ที่ผ่านมา องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เพชรบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หรือ Phetchaburi City of Gastronomy

 

ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : เฟซบุ๊ก Prd-Phetchaburi Province,

                                   เฟซบุ๊ก Thailand Festival, thailandfestival.org

                                   เฟซบุ๊ก TAT Phetchaburi

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ