Lifestyle & Beauty

"ฤกษ์มงคล" ฤกษ์ดีเดือน "กุมภาพันธ์" ขึ้นบ้านใหม่-ถอยรถใหม่ วันไหน เช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำหรับใครที่กำลังหาฤกษ์ดีเดือนกุมภาพพันธ์ ปี 2565 สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกเรือนใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านใหม่ หรือวางแผนจะซื้อรถใหม่ รถป้ายแดง รวมทั้งรถมือสองในเดือนนี้ อย่าลืมดู “ฤกษ์มงคล” เพื่อเสริมโชคลาภ-การเงิน และเสริมความเป็นสิริมงคลกันด้วย

 

"ฤกษ์มงคล" ฤกษ์ดีเดือน "กุมภาพันธ์" ขึ้นบ้านใหม่-ถอยรถใหม่ วันไหน เช็คเลย

 

"ฤกษ์มงคล" ฤกษ์ดีเดือน "กุมภาพันธ์" ขึ้นบ้านใหม่-ถอยรถใหม่ วันไหน เช็คเลย

 

ฤกษ์มงคล สำหรับขึ้นบ้านใหม่ ปลูกเรือนใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านใหม่

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เหมาะสำหรับผู้หญิง เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค 

 

เวลา 09.05 - 09.55 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.42 - 12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

เวลา 13.22 - 14.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.03 - 15.53 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.42 - 17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

 

เวลา 09.06 - 09.56 น. เป็นราชาฤกษ์ 

เวลา 11.43 - 12.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

เวลา 13.23 - 14.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

เวลา 15.04 - 15.54 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.42 - 17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

 

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 (สาม)  ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ เหมาะสำหรับ เกี่ยวกับความสนุกสนาน เปิดโรงมหรสพ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

 

เวลา 09.07 - 09.57 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.44 - 12.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.24 - 14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.05 - 15.55 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.43 - 17.34 น. เป็นราชาฤกษ์

 

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

 

เวลา 09.08 - 09.58 น. เป็นราชาฤกษ์ 

เวลา 11.45 - 12.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.24 - 14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.05 - 15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.43 - 17.35 น. เป็นราชาฤกษ์ 

 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน ปลูกเรือน ตั้งศาล งานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

 

เวลา 09.10 - 10.00 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.45 - 12.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.25 - 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

เวลา 15.06 - 15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.45 - 17.36 น. เป็นราชาฤกษ์

 

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันธงชัย+สิทธิโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

 

เวลา 09.12 - 10.02 น. เป็นราชาฤกษ์ 

เวลา 11.47 - 12.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

เวลา 13.27 - 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

เวลา 15.08 - 15.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.47 - 17.37 น. เป็นราชาฤกษ์

 

ติดตามชมรายการ "ออกนอกบ้าน" รายการที่พาไปดูเขาทำ ไปฟังเขาพูด มุมมอง ที่น่าสนใจ ได้ทาง Youtube และ Facebook คมชัดลึก

 

 

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับงานมงคล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค 

 

เวลา 09.13 - 10.03 น. เป็นราชาฤกษ์  

เวลา 11.46 - 12.38 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.28 - 14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.09 - 15.59 น.เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.48 - 17.38 น. เป็นราชาฤกษ์

 

"ฤกษ์มงคล" ฤกษ์ดีเดือน "กุมภาพันธ์" ขึ้นบ้านใหม่-ถอยรถใหม่ วันไหน เช็คเลย

 

 

“ฤกษ์มงคล” สำหรับถอยรถใหม่ รถป้ายแดง รวมทั้งรถมือสอง

 

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางวันออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางวันออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางวันออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางวันออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์สตาร์ทรถเวลา 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถวันนี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด