Lifestyle

"ปอยาบเลื้อย" พรรณไม้ชนิดใหม่ พบได้ที่ประเทศไทยที่เดียว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ค้นพบโดยนักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุพบที่ไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

31 มกราคม 2565 นายเสริมพงศ์ นวลงาม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการสำรวจพบพรรณไม้เลื้อย สกุล ปอยาบ (Grewia) วงศ์ชบา (Malvaceae) แต่ไม่ทราบชนิด จากป่าในท้องที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 และได้ส่งตัวอย่างไปให้ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น ช่วยระบุชนิดให้ ปรากฏว่าพรรณไม้เลื้อยดังกล่าวไม่ตรงกับชนิดใดที่เคยพบมาก่อน

\"ปอยาบเลื้อย\" พรรณไม้ชนิดใหม่ พบได้ที่ประเทศไทยที่เดียว

ต่อมาจึงได้ร่วมกันตีพิมพ์ประกาศให้เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ลงในวารสารนานาชาติ Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 50 (1) ค.ศ. 2022 ใช้ชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Grewia thailandica Chantar. & Nualngam คำระบุชนิด “thailandica” ตั้งตามสถานที่ที่พบพรรณไม้ชนิดนี้เป็นครั้งแรก คือ ประเทศไทย ใช้ชื่อพื้นเมืองว่า ปอยาบเลื้อย ตั้งตามลักษณะวิสัยที่เป็นไม้เลื้อยชนิดเดียวในสกุลนี้ที่พบในประเทศไทย

\"ปอยาบเลื้อย\" พรรณไม้ชนิดใหม่ พบได้ที่ประเทศไทยที่เดียว

สำหรับปอยาบเลื้อย เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย (endemic species) พบเพียงแห่งเดียวในโลก ที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ขึ้นในป่าดิบ ที่ระดับความสูงประมาณ 690 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นผลเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน

\"ปอยาบเลื้อย\" พรรณไม้ชนิดใหม่ พบได้ที่ประเทศไทยที่เดียว

\"ปอยาบเลื้อย\" พรรณไม้ชนิดใหม่ พบได้ที่ประเทศไทยที่เดียว

\"ปอยาบเลื้อย\" พรรณไม้ชนิดใหม่ พบได้ที่ประเทศไทยที่เดียว

ที่มาบทความ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ