Lifestyle

"ตรุษจีน 2565" แนะ 8 จุดไหว้ เสริมดวงเฮงตลอดปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตรุษจีน 2565" ตามธรรมเนียมดั้งเดิมที่ปฎิบัติสืบต่อกันมา ชาวจีนจะนิยมไปไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข

"ตรุษจีน 2565" เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งในปีนี้วันตรุษจีนตรงกับวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงเวลาสำคัญนี้ ตามธรรมเนียมดั้งเดิมที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาชาวจีนจะนิยมไปไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข หากใครยังไม่รู้ว่าจะไปไหว้พระตรุษจีนที่ไหนดี วันนี้ คมชัดลึกออนไลน์ รวบรวม 8 สถานที่มงคลไหว้เสริมดวงเฮง ต้อนรับตรุษจีน 2565 มาฝากกัน

 

"ตรุษจีน 2565" แนะ 8 จุดไหว้ เสริมดวงเฮงตลอดปี

 

1.วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 บางคนเรียกว่า วัดมังกร เพราะคำว่า “เล่ง” หรือ “เล้ง” ในภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่ามังกร คำว่า “เน่ย” แปลว่า ดอกบัวและคำว่า “ยี่” แปลว่า วัด ทำให้มีชื่อวัดอย่างเป็นทางการคือ วัดมังกรกมลาวาส ซึ่งได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดจีนที่โด่งดังที่สุดในย่านนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแก้ชง สำหรับใครที่เกิดปีชง สามารถซื้อชุดทำบุญสะเดาะเคราะห์กันได้ โดยจะต้องเขียนวัน เดือน ปี เกิด และชื่อของตนลงในกระดาษแก้ชง และปักธูปตามจุดต่างๆ เมื่อปักเสร็จทุกจุดแล้วก็ให้นำกระดาษไหว้มาปัดตัว 13 ครั้ง โดยการปัดจะต้องปัดออก เพื่อเป็นการปัดทุกข์ปัดโศกออกจากตัว และนำชุดไหว้ไปเผาเสีย

 

"ตรุษจีน 2565" แนะ 8 จุดไหว้ เสริมดวงเฮงตลอดปี

 

2. "ตรุษจีน 2565" ไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช ศาลเจ้าที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ “เจ้าแม่กวนอิม” กำลังแสดงท่าประทานพร ซึ่งองค์นี้ทำจากไม้จันทน์แกะสลัก ซึ่งดูจางงานศิลปกรรมแล้ว สันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบของราชวงศ์ถัง แต่สร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ซ้ง องค์นี้ได้ถูกอัญเชิญมาจากประเทศจีน และได้ม่ประดิษฐานอยู่ ที่มูลนิธิเทียนฟ้า ซึ่งมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้ขอพระเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ มักจะมาขอพรเรื่องสุขภาพ ให้ไม่เจ็บ ไม่ป่วย มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ไม่ได้ขอพรแค่ตัวเองเท่านั้น ยังสามารถขอพรให้ทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ยา ตา ยาย และลูกหลาน

 

"ตรุษจีน 2565" แนะ 8 จุดไหว้ เสริมดวงเฮงตลอดปี

 

3.วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดมังกรกมลาวาส 2 หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีผู้คนให้ความสนใจไปไหว้พระขอพรเป็นจำนวนมากเช่นกัน เพราะนอกจากจะเป็นวัดสาขาของวัดเล่งเน่ยยี่แล้ว ในด้านสถาปัตยกรรมก็ยังมีความโดดเด่นยิ่งนัก เนื่องจากใช้รูปแบบของพระราชวังต้องห้ามมาเป็นต้นแบบ อีกทั้งยังสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี อีกด้วย

 

"ตรุษจีน 2565" แนะ 8 จุดไหว้ เสริมดวงเฮงตลอดปี

 

4.ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า หรือที่ชาวจีนในไทยเราเรียกกันว่า ศาลตั่วเหล่าเอี้ย เป็นศาลเจ้าจีนสายลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงมากๆ อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยความเชื่อที่มีสืบต่อกันมาว่า หากใครที่กำลังประสบปัญหาทางธุรกิจ อยากจะขอพรในเรื่องการงานให้ประสบความสำเร็จ เสริมอำนาจบารมี ให้ร่ำรวยเงินทองล่ะก็ ต้องมาไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ อีกทั้งยังมีความเชื่อในเรื่องของ การแก้ชง โดยใครที่เกิดปีชง ก็จะต้องมาทำ พิธีปัดตัวสะเดาะเคราะห์ แก้ชง เสริมสิริมงคลกันอีกด้วย

 

"ตรุษจีน 2565" แนะ 8 จุดไหว้ เสริมดวงเฮงตลอดปี

 

5. ศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย เป็นศาลเจ้าแห่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประดิษฐานรูปจำลองของหลวงปู่ไต้ฮง มหาเถระผู้มากด้วยเมตตาในสมัยราชวงศ์ซ้อง ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2452-2461 โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตอนใต้ ต่อมาในปี พ.ศ.2498 มีการหล่อรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงขึ้น เพื่อเป็นพระประธานประจำศาลเจ้าแห่งนี้ เนื่องจากหลวงปู่ไต้ฮงภิกขุเป็นพระนักปฏิบัติและพระนักสังคมสงเคราะห์ จึงเป็นบ่อเกิดแห่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปัจจุบัน เช่น การเก็บศพไร้ญาติ ปลงศพ สงเคราะห์ยารักษาโรค สร้างถนน สร้างสะพาน สงเคราะห์คนยากไร้ ไร้ที่พึ่ง กิจกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้ที่เมื่อทุกคนมากราบไหว้หลวงปู่ไต้ฮงแล้วสามารถทำได้ ได้แก่ ถวายน้ำมันตะเกียง ถวายเครื่องกระดาษ ทำบุญโรงศพ และกราบไหว้ขอพร

 

"ตรุษจีน 2565" แนะ 8 จุดไหว้ เสริมดวงเฮงตลอดปี

 

6. ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ อยู่บริเวณซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 ข้างวัดอนงคาราม ภายในเก๋งศาลเจ้ากวนอู มีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน 3 องค์ โดยผู้ที่จะขอพรต้องจับที่บริเวณเท้าของรูปเคารพเทพกวนอูแล้วอธิษฐาน ซึ่งธรรมเนียมนี้มีข้อห้ามไม่ให้สตรีที่มีประจำเดือนแตะต้องรูปเคารพเด็ดขาด

 

"ตรุษจีน 2565" แนะ 8 จุดไหว้ เสริมดวงเฮงตลอดปี

 

7. ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ถนนทรงวาด สร้างมายาวนานกว่าร้อยปีโดยความศรัทธา และความเชื่อของชาวจีนที่อพยพมายังที่นี่ค่ะ โดยมีศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเคารพบูชา โดย เล่าปุนเถ้ากง ก็คือ เทพเจ้าที่คุ้มครองรักษาชุมชนดั้งเดิม หรือเจ้าที่ของท้องถิ่นนั้นๆ ตามความเชื่อของความจีนนั่นเอง ศาลเจ้าแต่เดิมนั้นมีสถาปัตยกรรมสกุลช่างแต้จิ๋วแบบซี่เตี้ยมกิม ซึ่งศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงในปัจจุบันนี้ เป็นศาลเจ้าที่บูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อปี พ.ศ.2460 ผู้คนนิยมไปกราบไหว้บูชา และขอพร ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ป้องกันภัยต่างๆ และการค้าเจริญรุ่งเรือง

 

"ตรุษจีน 2565" แนะ 8 จุดไหว้ เสริมดวงเฮงตลอดปี

 

8. ศาลเจ้าแม่ทับทิม หรือ องค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว ภายใน ล้ง 1919 คลองสาน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้คนได้มากราบไหว้ไว้ดังเดิม ถือเป็นการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมจีนในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนคนจีนที่ทำมาหากินบนแผ่นดินไทยนั้น ล้วนให้ความเคารพศรัทธาในเจ้าแม่ทับทิมกันเป็นจำนวนมาก ภายใน ล้ง 1919  มีเจ้าแม่ทับทิมให้สักการะถึง 3 ปาง ด้วยกัน ได้แก่ ปางเด็กสาว : ประทานพรเรื่องความรัก ขอบุตร การเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัย, ปางผู้ใหญ่ : ประทานพรเรื่องการเงิน โชคลาภ ทำการค้า และปางเทพ : ประทานพรเรื่องสุขภาพ ครอบครัวกลมเกลียว นิยมขอพรท่านให้ช่วยรักษาทรัพย์ให้ลูกหลานในครอบครัว

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด