Lifestyle

3 เทคนิคควรรู้ ก่อนวางแผนการเงิน ฝ่าทุกสถานการณ์

แนะ 3 เทคนิคควรรู้เพื่อการวางแผนการเงินฝ่าทุกสถานการณ์อย่างมั่นใจ รู้ครบ ทำจบ ชีวิตแฮปปี้ การเงินราบรื่นมั่นคง

หากพูดถึง "การวางแผนทางการเงิน" เชื่อว่าหลายคนอาจบอกว่าไม่เคยสนใจหรือคิดจะวางแผนเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก แต่ในความเป็นจริงแล้วการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน  เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ถึงสถานะทางการเงินของตัวเองว่าเป็นอย่างไร  มีรายรับรายจ่าย มีหนี้สินหรือเงินออมมากน้อยแค่ไหน รวมถึงยังทำให้ทราบได้ว่าตนเองจะประสบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการ์ณที่ไม่คาดฝันได้หรือไม่อีกด้วย อันจะเห็นได้จากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19 ที่ได้สร้างผลกระทบทางการเงินแก่คนส่วนใหญ่ ซึ่งหลายๆ คนที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดจากไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินที่ดีพอนั่นเอง

3 เทคนิคควรรู้ ก่อนวางแผนการเงิน ฝ่าทุกสถานการณ์

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินในอนาคตได้ ครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะมาแนะนำการวางแผนทางการเงินแบบ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ตามหลักพีระมิดทางการเงินที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์

3 เทคนิคควรรู้ ก่อนวางแผนการเงิน ฝ่าทุกสถานการณ์

  • รู้ความจำเป็นพื้นฐาน และการกระจายความเสี่ยง - เพราะความมั่นคงเริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก ๆ คือ ความจำเป็นพื้นฐาน เนื่องจากทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ดังนั้นต้องมีการเตรียมเงินสำรองในส่วนนี้เอาไว้ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน อย่างน้อย ๆ ควรสำรองให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตได้ประมาณ 3-6 เดือน เช่น มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 5,000 บาท ก็ควรมีเงินสำรองเตรียมเอาไว้ประมาณ 15,000 – 30,000 บาท เพราะหากมีการสำรองเงินในส่วนนี้เอาไว้ก็จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลกับความไม่แน่นอน ต่อมาคือ การกระจายความเสี่ยง ควรประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตและสินทรัพย์ และโอนย้ายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวไปยังสิ่งที่สามารถรองรับความเสี่ยงนั้นๆ แทนเราได้ เช่น การทำประกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบ้านหรือรถยนต์ ตลอดจนประกันทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น

3 เทคนิคควรรู้ ก่อนวางแผนการเงิน ฝ่าทุกสถานการณ์

  • รู้วิธีเก็บสะสม – เนื่องจากทุกคนมีเป้าหมายและความต้องการแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงชีวิต ดังนั้นทุกคนควรมีการวางแผนสะสมความมั่งคั่งเพื่อรองรับความต้องการให้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ละช่วงที่วางไว้ เช่น เป้าหมายระยะสั้นช่วงประมาณ 1-2 ปี อาจวางแผนออมเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องช้อปปิ้ง การเดินทางท่องเที่ยว ส่วนเป้าหมายระยะกลางที่ต้องการทำให้สำเร็จในช่วงเวลา 2-5 ปี เช่น ออมเงินเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือซื้อบ้านหรือรถยนต์ รวมทั้งการแต่งงาน ในขณะเป้าหมายระยะยาวที่ต้องใช้เวลามากกว่า 5 ปี อาจวางแผนการออมเงินหรือสะสมสินทรัพย์เพื่อชีวิตหลังการเกษียณ หรือเพื่อการศึกษาของบุตรหลานในอนาคต ฯลฯ เป็นต้น

3 เทคนิคควรรู้ ก่อนวางแผนการเงิน ฝ่าทุกสถานการณ์

  • รู้ยุทธวิธีลงทุน – หากมีการสะสมสินทรัพย์แล้ว เชื่อว่าทุกคนย่อมมีความต้องการเห็นสินทรัพย์มีการงอกเงยหรือเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แต่การที่จะทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องเป็นไปตามที่ต้องการ การออมเงินกับธนาคารเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันอาจไม่ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงทำให้เกิดการนำเงินหรือสินทรัพย์ไปต่อยอดลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มสินทรัพย์ให้เรามากพอตามเป้าหมายได้อย่างผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น หุ้น หรือกองทุนรวม แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการลงทุนได้ ดังนั้นอาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมาช่วยเพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

 

  3 เทคนิคควรรู้ ก่อนวางแผนการเงิน ฝ่าทุกสถานการณ์

 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะทุกคนต่างก็มีความต้องการที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลา การวางแผนจะช่วยให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูล-ภาพ :  ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

ข่าวที่น่าสนใจ