Lifestyle

8 แนวทางป้องกัน "โรคอัลไซเมอร์" ในผู้สูงอายุ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"โรคอัลไซเมอร์" เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นโรคนี้ เราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้

 

"โรคอัลไซเมอร์" เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ จากสถิติในปัจจุบันพบว่ากลุ่มที่มีอายุราว 65 ปี พบผู้ป่วยอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ 5 กลุ่มผู้ที่มีอายุราว 75 ปี พบผู้ป่วยอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ 15 และกลุ่มผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วยอัลไซเมอร์มากถึงร้อยละ 40 ฉะนั้น จำนวนผู้ป่วยอัลไซเมอร์จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนเรามีอายุที่ยืนยาวขึ้น
 

นอกจากนี้ "โรคอัลไซเมอร์" ยังสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แต่พบเป็นส่วนน้อย คือประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น โดยผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการให้เห็นตั้งแต่อายุ 50-60 ปี แต่ก็ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นโรคนี้ เราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้

 

 

 

  1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง
  2. น้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน
  3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  4. ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีควันบุหรี่
  5. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุทางศีรษะและสมอง
  6. ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี หมั่นตรวจเช็กสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ
  7. ฝึกสมองอยู่เสมอ เช่น ฝึกคิดเลข อ่านหนังสือ ฝึกใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ
  8. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พบปะพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆ

 

Cr. : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ