Lifestyle

ฟาร์มลอยน้ำญี่ปุ่นเปลี่ยน "น้ำทะเล" ให้เป็นสารอาหารสำหรับการเกษตร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ภัยพิบัติโลกร้อนที่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุก ๆ ปีส่งผลให้ภาคการเกษตกรได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำทะเลหนุน ญี่ปุ่นจึงพยายามสร้าง "ฟาร์มลอยน้ำ" เพื่อความอยู่รอดของภาคการเกษตรต่อไป

บริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นได้คิดค้น "ฟาร์มลอยน้ำ" ที่สร้างขึ้นมารองรับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทุกปีจนส่งผลเสียต่อภาคการเกษตร ทำให้ไร่นาต้องจมอยู่ใต้น้ำอันเนื่องมาจากปัญหาภาวะโลกร้อน

ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตกรโดยตรง ไม่ว่าจะด้วยน้ำท่วมไร่นา ที่ยังส่งผลให้ดินเค็ม "ฟาร์มลอยน้ำ" จึงเป็นสิ่งสิ่งที่ญี่ปุ่นหวังว่าจะเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตกรสามารถสร้างรายได้ต่อไป


 

"ฟาร์มลอยน้ำ" ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ "Green Ocean" ถูกพัฒนาด้วยความร่วมมือจากบริษัท N-ark และบริษัท Cultivera ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรโดยสองบริษัทนี้จะพยายามผลิตต้นแบบของฟาร์มลอยน้ำนี้ให้เสร็จภายในปี 2022 

 

ฟาร์มลอยน้ำนี้จะทำงานโดยวิธีการเพาะปลูกแบบพิเศษที่จะ ดูดซับน้ำทะเล น้ำฝน และอากาศไปเป็นสารอาหารทำให้สามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิดโดยใช้แร่ธาตุและสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำทะเล

ฟาร์มลอยน้ำญี่ปุ่นเปลี่ยน "น้ำทะเล" ให้เป็นสารอาหารสำหรับการเกษตร


ในส่วนของสถาปัตยกรรมของ "ฟาร์มลอยน้ำ" จะเป็นบ้านเรือนกระจกลอยน้ำจะซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ และ ยังถูกออกแบบมาให้ทนต่อเกลือทะเลอีกด้วย โครงบ้านนั้นสร้างขึ้นด้วยไม้บาง และ ข้อต่อทำจากคาร์บอน ในส่วนของหลังคาจะเป็นทรงเหลี่ยมที่ออกแบบเพื่อช่วยกักเก็บน้ำฝนที่จะนำมาผสมกับน้ำทะเล ทางผู้ออกแบบยังบอกว่านอกจากน้ำทะเลที่จะนำมาเป็นสารอาหารแล้วให้ต้นไม้แล้วน้ำทะเลยังนำไปใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศภายในฟาร์มอีกด้วย

 

ฟาร์มลอยน้ำญี่ปุ่นเปลี่ยน "น้ำทะเล" ให้เป็นสารอาหารสำหรับการเกษตร

บ้านนี้จึงได้ชื่อเรียกว่า "บ้านวัฏจักรหมุนเวียน"

ที่มาข้อมูล :

www.yankodesign.com/2021/11/07/this-floating-farm

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ