Kom Lifestyle

ตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช ผ่านนิทรรศการ “ธรรมอย่างสังฆราช”

ตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช ผ่านนิทรรศการ “ธรรมอย่างสังฆราช”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นิทรรศการ"ธรรมอย่างสังฆราช" นำเสนอองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาตามคำสอน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงเป็น “ธรรมทายาท”ของพระพุทธเจ้าโดยแท้

หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ กาญจนบุรี จัดนิทรรศการ "ธรรมอย่างสังฆราช" เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาตามคำสอน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงเป็น “ธรรมทายาท” ของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ทั้งพระประวัติและพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงมาตลอดนั้น ล้วนเป็นแบบอย่างให้สาธุชน “ทำอย่างสังฆราช” เป็นสรณะสู่ทางพ้นทุกข์

ตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช ผ่านนิทรรศการ “ธรรมอย่างสังฆราช”

ทั้งนี้ นิทรรศการ "ธรรมอย่างสังฆราช" : สื่อนิทรรศการเพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกสาธารณะ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจาก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และ มูลนิธิหอพระประวัติสมเด็จ  พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จังหวัดกาญจนบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการนำเสนอพระพุทธศาสนาอย่างสากล ผ่านพระจริยวัตรและคำสั่งสอนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย อาทิ เกมเรียนรู้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ แบบมีชีวิตชีวาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ ผ่านรูปแบบนิทรรศการการเรียนรู้ที่ทันสมัยไปสู่เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ  ประชาชนทั่วไป  โดยใช้สื่อผสมผสานกับกลไกให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ก่อนให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ใน 4 โซนด้วยกัน ประกอบด้วย

ตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช ผ่านนิทรรศการ “ธรรมอย่างสังฆราช”

 

ตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช ผ่านนิทรรศการ “ธรรมอย่างสังฆราช”

โซน 1 พระพุทธ : นำเสนอถึงประเด็นเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ครั้งนั้นได้บังเกิด “พระรัตนตรัย” คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลังจากนั้นราว 300 ปี พระพุทธศาสนาก็ได้เผยแผ่สู่ดินแดนอื่นๆ รวมทั้งดินแดน สยาม-สุวรรณภูมิ โดยมีเมืองกาญจนบุรีอยู่บนเส้นทางนั้นด้วย

ตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช ผ่านนิทรรศการ “ธรรมอย่างสังฆราช”

โซน 2 พระธรรม : นำเสนอถึงหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา ปรากฏครั้งแรกในการปฐมเทศนาคืออะไร? สอนอะไร? และเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่สังคมไทย มีพัฒนาการเป็นอย่างไร? เราต้องเรียนรู้อะไรจาก “พุทธไทยๆ” เพราะชีวิตของเรานั้น “น้อยนัก”

ตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช ผ่านนิทรรศการ “ธรรมอย่างสังฆราช”

โซน 3 พระสงฆ์ : พระไตรปิฎก กล่าวถึงพระสงฆ์ในฐานะผู้ควรแก่เคารพ ต้อนรับ กราบไหว้ ในขณะเดียวกัน สาธุชนก็พึง “รู้จักพระ” รู้ข้อปฏิบัติ รู้ข้อห้าม รู้ศีลของพระ เพื่อปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เพื่อไม่เป็นต้นเหตุให้พระสงฆ์ผิดศีลเสียเอง

ตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช ผ่านนิทรรศการ “ธรรมอย่างสังฆราช”

โซน 4 ห้องสมุด : “วชิรญาณสังวรบรรณาลัย” ห้องสมุด ห้องค้นคว้า ที่นี่...รวบรวมพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากเพื่อเป็นสถานแห่งการเจริญปัญญา

ตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช ผ่านนิทรรศการ “ธรรมอย่างสังฆราช”

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช ได้ที่ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ กาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เข้าชมฟรี  โดยเปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  062-304-8628

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด