Lifestyle

รู้หรือไม่ ก่อน Metaverse "อินเตอร์เน็ต" ถูกคิดเพื่อสื่อสารในหน่วยงานทหาร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การใช้อินเตอร์เน็ตต้องใช้ข้อตกลงในการติดต่อที่เรียกว่า TCP/IP (ข้อตกลงที่ทำให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันได้) ซึ่งจะใช้สิ่งที่เรียกว่าค่า “ไอพี-แอดเดรส” (IP-Address) ในการเป็นตัวแทนระบุตัวเครื่องเพื่อให้ติดต่อกันได้ (เหมือนเบอร์มือถือ)

 

อินเตอร์เน็ต เป็น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยจะเป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลก และ ในการติดต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมีการระบุว่า ส่งมาจากไหน ส่งไปให้ใครซึ่งต้องมีการระบุชื่อเครื่อง หรือที่เรียกว่า “ไอพี-แอดเดรส” (คล้ายกับเลขที่บ้าน)

 

ประวัติของ 'อินเตอร์เน็ต'

อินเทอร์เน็ตมีจุดเริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2512 โดยองค์กรทางทหาร ของสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า ยู.เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท์ เป็นผู้คิดค้นระบบขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้มีระบบเครือข่ายที่ไม่มีวันตายแม้จะมีสงคราม ระบบการสื่อสารถูกทำลาย หรือตัดขาด แต่ระบบเครือข่ายแบบนี้ยังทำงานได้

 

ฝ่ายวิจัยขององค์กรจึงได้จัดตั้งระบบเน็ตเวิร์กขึ้นมา เรียกว่า อาพาร์เน็ต (ARPAnet) ซึ่งเป็นชื่อเรียกอินเตอร์เน็ตในสมัยนั้น ย่อมาจากคำว่า Advance Research Project Agency net ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมในหมู่ของหน่วยงานทหาร องค์กร รัฐบาล และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เป็นโครงข่ายใช้วิธีการส่งข้อมูลในรูปของ 'คลื่นไมโครเวฟ'

 

การเชื่อมต่อในแบบดั้งเดิม ถ้าระบบเครือข่ายถูกตัดขาดระบบก็จะเสียหายและทำให้การเชื่อมต่อขาดออกจากกัน แต่ในเครือข่ายแบบ อาพาร์เน็ต (ARPAnet) แม้ว่าระบบเครือข่ายหนึ่งถูกตัดขาด เครือข่ายก็ยังดำเนินไปได้ไม่เสียหาย เพราะโดยตัวระบบก็หาช่องทางอื่นเชื่อมโยงกันจนได้

 

ในระยะแรก ของ อาพาร์เน็ต (ARPAnet)  มีองค์กรมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้ามาร่วมในโครงข่ายมากขึ้น โดยเน้นการรับอีเมลระหว่างกันเป็นหลัก ต่อมาก็ได้ขยายการบริการไปถึงการส่งแฟ้มข้อมูลข่าสสารและส่งข่าวสารความรู้ทั่วไป แต่ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ เน้นการให้บริการด้านวิชาการเป็นหลัก

 

จน ปี พ.ศ. 2523 คนทั่วไปเริ่มสนใจอินเทอร์เน็ตมากขึ้น จึงมีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเชิงพาณิชย์ มีการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ก็เข้าร่วมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

 

ที่มาข้อมูล: www.dmc.tv/pages

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ