Kom Lifestyle

เวิร์คฟรอมโฮม-เวิร์ค เอาท์ อย่างไรให้แข็งแรงและได้บุญไปพร้อมกัน

เวิร์คฟรอมโฮม-เวิร์ค เอาท์ อย่างไรให้แข็งแรงและได้บุญไปพร้อมกัน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

2 ไอเดียดีๆ เพื่อสังคม “เวิร์คฟรอมโฮม” ร่วม “เวิร์ค เอาท์” อย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงและได้ทำความดีไปพร้อมกัน

เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทำให้คนทำงานส่วนใหญ่ต่างต้องปรับตัวสู่การทำงานที่บ้าน หรือ Work from home ที่ถึงแม้จะเป็นรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ทำให้คนทำงานประสบปัญหาในการแบ่งเวลาชีวิตในการทำงานกับเวลาส่วนตัวจนส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจไม่น้อย จนหลายองค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญและพยายามคัดสรรกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถมีสุขภาพจิตที่ดีไปพร้อมการมีร่างกายที่แข็งแรงแม้จะต้องทำงานอยู่ที่บ้านก็ตาม

เช่นเดียวกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ ที่ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลพนักงานควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานในองค์กร จึงได้คัดสรรกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานธนาคารซิตี้รวมถึงครอบครัว และเพื่อนๆ ได้มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครซิตี้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “วันชุมชนซิตี้” หรือ “Citi Global Community Day” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรม ปี 2564 ได้มีการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้มีข้อกำจัดในการรวมตัวกันทำกิจกรรม แต่ถึงอย่างไรทุกคนก็ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ 

  เวิร์คฟรอมโฮม-เวิร์ค เอาท์ อย่างไรให้แข็งแรงและได้บุญไปพร้อมกัน

เวิร์คฟรอมโฮม-เวิร์ค เอาท์ อย่างไรให้แข็งแรงและได้บุญไปพร้อมกัน

 

  • “วิ่งเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์” ปรับโหมดการวิ่งให้ได้ระยะทางที่มากขึ้น เพราะยิ่งวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ ยิ่งเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคได้มากขึ้นเท่านั้น  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยรายละเอียดคือการวิ่งสะสมระยะทางเป็นเวลา 30 วัน โดยมีระยะทางเป้าหมายไว้ที่ 2,021 กิโลเมตร หากผู้เข้าร่วมสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ร่วมกันได้ ธนาคารซิตี้แบงก์จะบริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมแม้ว่า ฟิตเนส สวนสาธารณะ ตลอดจนสถานที่ออกกำลังกายต่าง ๆ จะถูกจำกัดการใช้งานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด แต่กิจกรรมดังกล่าวต่างได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีพนักงานซิตี้แบงก์รวมถึงครอบครัว และเพื่อน ๆ กว่า 100 คน ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมผ่านการออกกำลังกาย และยังสามารถทำความดีไปได้พร้อมกัน ซึ่งสามารถทำระยะทางสะสมรวมได้ถึง 9,772 กิโลเมตร มากกว่าเกือบ 5 เท่าของเป้าหมายที่ตั้งไว้

เวิร์คฟรอมโฮม-เวิร์ค เอาท์ อย่างไรให้แข็งแรงและได้บุญไปพร้อมกัน

เวิร์คฟรอมโฮม-เวิร์ค เอาท์ อย่างไรให้แข็งแรงและได้บุญไปพร้อมกัน

เวิร์คฟรอมโฮม-เวิร์ค เอาท์ อย่างไรให้แข็งแรงและได้บุญไปพร้อมกัน

  • “เบิร์นพอยท์แคลอรี” เป็นพลังงานผ่านมื้ออาหารเพื่อเด็กขาดแคลน เป็นกิจกรรมชวนออกกำลังกายเพื่อเปลี่ยนกิโลแคลอรีที่ถูกเผาผลาญเป็นมื้ออาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆ และเยาวชนที่ขาดแคลนในชุมชนแออัดของกรุงเทพฯ โดยทุก 500 กิโลแคลอรีเท่ากับอาหาร 1 มื้อ ตลอดหนึ่งเดือนการจัดกิจกรรมสามารถรวบรวมได้มากกว่า 500,000 กิโลแคลอรี ซึ่งสามารถแปลงไปเป็นมื้ออาหารสำหรับบริจาคได้ถึง 1,078 มื้อ
     

เวิร์คฟรอมโฮม-เวิร์ค เอาท์ อย่างไรให้แข็งแรงและได้บุญไปพร้อมกัน

เวิร์คฟรอมโฮม-เวิร์ค เอาท์ อย่างไรให้แข็งแรงและได้บุญไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ตามนอกกิจกรรมดังกล่าว วันชุมชนซิตี้ ปี 2564 ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบอื่น ๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดเพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิ กิจกรรมการเปลี่ยนคะแนนในบัตรเครดิตเป็นเงินบริจาค  การบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหนึ่งในกำลังช่วยกันเติมเลือดในคลังให้เพียงพอ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนมีผลลัพธ์ที่น่าประทับใจแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน ครอบครัว และเพื่อนๆ ของพนักงานซิตี้ทุกคนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการการทำกิจกรรมจิตอาสาที่แม้ว่าจะไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันได้เหมือนเคย แต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมืออันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน

logoline