Lifestyle

MEA ร่วม SC Asset เพิ่ม Platform ยกระดับบริการด้านไฟฟ้า สะดวก ลดเสี่ยง COVID-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการพัฒนา MEA Smart Life Platform เพื่อยกระดับการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในโครงการของ เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC Asset)

นางนันทวรรณ ธรรมวิไลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และธรรมาภิบาลข้อมูล MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล Head of Customer Management & Sustainable Development และ นายดิเรก ตยาคี Head of living solutions บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset เปิดตัวโครงการพัฒนา MEA Smart Life Platform เพื่อยกระดับการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในโครงการของ SC Asset ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการเดินทางเข้ารับบริการด้านระบบไฟฟ้าในสถานที่ต่าง ๆ ณ โครงการเวิร์ฟ รามคำแหง-วงแหวน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 

 

MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับงานบริการที่ทันสมัยตอบรับความต้องการวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกกลุ่มผู้อยู่อาศัย โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ

 

ในโครงการนี้ จะเป็นการเชื่อมต่อ Platform งานบริการบางส่วนจาก MEA Smart Life Application ในฟังก์ชันสำคัญให้สามารถใช้งานใน รู้ใจ Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของ SC Asset โดยการเชื่อมต่อครั้งนี้จะทำให้ผู้ใช้งาน Application สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า ชำระเงินผ่านการสแกน QR Code หรือ Barcode ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน แจ้งไฟฟ้าขัดข้องและรับแจ้งประกาศดับไฟฟ้าล่วงหน้า อีกทั้งยังมีแผนที่จะพัฒนางานบริการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่สนใจ และมี Application สำหรับผู้อยู่อาศัยในลักษณะดังกล่าว

 

 

MEA ร่วม SC Asset เพิ่ม Platform ยกระดับบริการด้านไฟฟ้า สะดวก ลดเสี่ยง COVID-19

 

สามารถติดต่อรับการเชื่อมต่อ Platform จาก MEA Smart Life Application ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล MEA โทร 02-442-2600 ต่อ 4465

logoline