Lifestyle

ตอกย้ำแชมป์3ปีต่อเนื่อง "มทร.อีสาน" ชูศักยภาพ 24 นักวิจัยผงาดเวทีโลก

เปิดรายชื่อคณาจารย์ มทร.อีสานจำนวน 24 ท่าน ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในระดับประเทศ และระดับโลก เผยติดอันดับ AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ที่ได้วางแนวทางด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ด่วน ขั้นตอนจ่ายเงิน"เยียวยานักเรียน 2,000 บาท"และช่วงวันโอนเงินเช็กที่นี่

"เรียนออนไลน์" แพะรับบาปวงการศึกษาไทย ยุคโควิด-19

เปิดวาร์ป "แพร พิมพ์อารยา" ดาวเด่นน้องใหม่คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ

 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของโลกDigital Economyซึ่งเป็นรากฐานอนาคตของประเทศไทย

ซึ่ง มทร.อีสาน ได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกมิติ จนทำให้วันนี้ มทร.อีสาน มีผลการจัดอันดับในฐานข้อมูลต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นScimago Webometricsที่ มทร.อีสาน กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทางวิชาการอันดับที่1ในกลุ่มราชมงคล3สมัยซ้อน

 

ในส่วนของผลการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูลAD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021 พบว่ามีคณาจารย์ มทร.อีสานจำนวน 24 ท่าน ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในระดับประเทศ และระดับโลก

ตอกย้ำแชมป์3ปีต่อเนื่อง \"มทร.อีสาน\" ชูศักยภาพ 24 นักวิจัยผงาดเวทีโลก

 

"ผมขอเป็นตัวแทนแสดงความยินดีและขอชื่นชมอาจารย์ทั้ง24ท่านและขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ มทร.อีสาน ทุกท่านผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ โดยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
 

นับเป็นวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเปรียบเทียบตัวชี้วัดคุณภาพ (KPI)ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษา ผู้ปกครองใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนกับ มทร.อีสาน และRankingที่เราเข้าเกณฑ์ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพและเชื่อถือได้" รศ.ดร.โฆษิต กล่าว

ตอกย้ำแชมป์3ปีต่อเนื่อง \"มทร.อีสาน\" ชูศักยภาพ 24 นักวิจัยผงาดเวทีโลก

 

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อผลการจัดอันดับออกมาแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญคือเราย่อมยินดีและชื่นชมกับทุกคนทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ที่เรามองเห็นเป้าหมายและจับมือกันเดินไปในทิศทางเดียวกัน อันดับต่างๆ ที่เราได้มานั้น

 

ตอกย้ำแชมป์3ปีต่อเนื่อง \"มทร.อีสาน\" ชูศักยภาพ 24 นักวิจัยผงาดเวทีโลก

"เราจะนำมาวิเคราะห์ในส่วนที่มหาวิทยาลัยควรจะหนุนเสริม เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรเพิ่มในRankมากขึ้นเรื่อยๆ หรือการปรากฏบนRankอื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับในระดับโลกต่อไปครับ"รศ.ดร.โฆษิต กล่าวตอนท้าย

ข่าวยอดนิยม