Lifestyle

ด่วน ขั้นตอนจ่ายเงิน"เยียวยานักเรียน 2,000 บาท"และช่วงวันโอนเงินเช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน รับเงิน "เยียวยานักเรียน 2,000 บาท" เช็กที่นี่ ขั้นตอนจ่ายเงิน และช่วงวันโอนเงิน เมื่อก.คลัง โอนถึงเขตพื้นที่ฯ ภายใน 3 วันทำการผู้ปกครองต้องได้รับเงินทันที "คมชัดลึกออนไลน์" มีรายละเอียดมานำเสนอ

พลันที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้น เกิดกระแสความสนใจของประชาชนพ่อแม่และผู้ปกครองนักเรียน กรณีเงิน "เยียวยานักเรียน 2,000 บาท" ตามที่ครม.เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ครม."เคาะลดภาระค่าเรียน"นักเรียน-นักศึกษา" วงเงิน 32,000 ล้านบาท

"ลดค่าเล่าเรียน" 2,000 บาท รอสำนักงบฯจัดสรร "รมว.ศธ."คาดได้31ส.ค.นี้

ด่วน "ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน" รับ 2,000 ทั้งไทยและต่างชาติ เช็คเลย

 

กระแสความสนใจของประชาชนผู้ปกครองนักเรียน กรณีเงิน “เยียวยานักเรียน 2,000 บาท” ตามที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการเด็กนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัด รวมทั้งระดับการศึกษา ปวช./ปวส. รับเงินคนละ 2,000 บาท

เฉพาะนักเรียนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตามที่ครม.มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้

โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน

วันรุ่งขึ้น นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกธิการ(รมว.ศธ.) ได้มอบหมายให้ ดร.สุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับเงิน "เยียวยานักเรียน 2,000 บาท”

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)นั้น นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.)ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุด ที่ศธ. 04006 /ว 2487 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) ไปถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งประเทศ

เนื้อหาสาระของคำสั่งด่วนที่สุด ที่ศธ. 04006 /ว 2487 อ้างถึงมติครม.เมื่อวันที่3 สิงหาคม 2564 ตามที่ปรากฏ และในการนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) และให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

1.1 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี "ชื่อหน่วยงาน (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาCOVIC-19) เพื่อรองรับเงิน ที่่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง สำหรับเตรียมดำเนินการตามโครงการดังกล่าวทันที

1.2 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ผู้ปกครองประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่โรงเรียนจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้องและครบถ้วน

         ด่วน ขั้นตอนจ่ายเงิน\"เยียวยานักเรียน 2,000 บาท\"และช่วงวันโอนเงินเช็กที่นี่

ตัวอย่างหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และบัตรประชาชนผู้ปกครองและบัตรประชาชนนักเรียน ต้องอยู่ในหน้าเดียวกัน

2. สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

2.1 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียน จากระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่  25 มิถุนายน 2564

สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียนจากระบบ SET  วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ด่วน ขั้นตอนจ่ายเงิน\"เยียวยานักเรียน 2,000 บาท\"และช่วงวันโอนเงินเช็กที่นี่

ตัวอย่าง รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง

2.2 จัดทำข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารผู้ปกครอง(ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือบัญชีธนาคารนักเรียนกรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรองรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าวโดนด่วน

"หากสำนักงานงบประมาณ จัดทำรายละเอียดและจัดสรรเงินมาให้ ศธ.แล้ว จากนั้น ศธ.จะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษาต่อไปคาดว่าภายในวันที่ 31 สิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายนนี้ สถานศึกษาจะได้รับเงิน และทำการโอนเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้นักเรียนและผู้ปกครองต่อไป" นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)กล่าวให้คำมั่น

ที่มาข้อมูล :  กระทรวงศึกษาธิการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ