Lifestyle

"ครูเตรียมตกงาน" เมื่อสพฐ. เห็นชอบให้สิ้นสุดโครงการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ช็อกยิ่งกว่าติดโควิด เมื่อสพฐ. เห็นชอบสิ้นสุดโครงการฯ 30 ก.ย.64 สำหรับการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง นั่นหมายถึง "ครูเตรียมตกงาน"

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา บุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการมีความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าข้าราชการอื่น จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ครูต้องเดินออกจากโรงเรียนไปสอนนักเรียนถึงบ้าน

 

แต่ในขณะนี้มีบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ร่วมฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกัน กำลังจะถูกให้ออกจากงาน หรือ เตรียมตกงาน เพราะสิ้นสุดโครงการ แต่ก็มีบุคลากรบางกระทรวงที่ถูกปรับเปลี่ยนสถานะให้บรรจุเป็นข้าราชการเพราะสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนหลายหมื่นคน มันยุติธรรมหรือไม่สำหรับบุคลากรเหล่านั้น

 

จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มีการแชร์หนังสือราชการจาก สพฐ. ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยหนังสือ ศธ 04010/ว39 เรื่อง การดำเนินการ การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครูวิทย์-คณิต)โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง

 

เนื้อหาในหนังสือราชการดังกล่าว ใจความว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางและเล็ก ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือครูวิทย์-คณิต

 

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและมีรอบระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือก 3 ปี/รอบ (รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2556-2558 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 – 2563 รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564

 

ขณะนี้การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง จะสิ้นสุดการดำเนินโครงการและสิ้นสุดการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ในรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น

 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พิจารณาแล้วว่า โครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการตามงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นชอบให้สิ้นสุดโครงการ และสิ้นสุดการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ครูวิทย์-คณิต) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ในรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และขอให้แจ้งโรงเรียนและบุคลากรในโครงการดังกล่าวทราบการสิ้นสุดโครงการฯ ต่อไป

 

พร้อมกับการตั้งคำถามหลายข้อ เช่น มีจัดตั้งโครงการ รอบที่ 4 หรือไม่ ปีงบประมาณ 2565 มีการตั้งงบนี้ไหม บุคลากรรับทราบมาก่อนหรือไม่ ในสัญญาระบุอย่างไร กี่ปี หน่วยงานมีการเตรียมการ เยียวยาอะไรได้บ้างหรือไม่ เป็นต้น

 

นับเป็นข่าวร้ายกว่าที่มากับข่าวร้าย ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ทราบว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ทราบหรือไม่ว่า บุคลกรเหล่านี้รับใช้กระทรวงศึกษาธิการมานานกว่า 8 ปี โดยไม่มีความก้าวหน้า ไม่มีความมั่นคง ไม่มีสวัสดิการรัฐใดๆ

 

นอกจากเงินผู้ประกันตน จากประกันสังคม ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่กันดารและขาดแคลน และถูกย้ายเกือบทุกปีตามความเหมาะสม สุดท้ายสิ่งที่เขาได้รับกลับแตกต่างกับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นข้าราชการเหลือเกิน ทั้งที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาเดียวกัน

 

หากไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหาใดๆ ค่อนข้างชัดเจนว่า "ครูเตรียมตกงาน" แม้ในสารบัญชีการบรรจุข้าราชการครู จะจัด "ครูวิทย์-คณิต" อยู่ในอันดับ4 ที่ต้องรับบรรจุเพราะขาดแคลน

 

แต่กระทรวงศึกษาธิการ ยุค "ตรีนุช เทียนทอง" ไม่มองแบบนั้น  เมื่อสพฐ.กำลังจะเลิกจ้างครูวิทย์-คณิต เกือบ 2,000 ราย ชนิดที่เรียกได้ว่าไร้การเยียวยา ไร้การดูแล ไม่แคร์ ไม่สนใจ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ