Lifestyle

รู้หรือไม่ ต้นไม้ก็อายเป็น

ช่วงสองปีมานี่ คำว่า "Social distancing" เป็นที่พูดถึงอยู่บ่อย กับการเว้นระยะห่างทางสังคม ที่มีผลพวงมาจากโรคระบาด "โควิด19" การเว้นระยะ เป็นสิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยระงับการแพร่กระจายของโรคได้ "โควิดวันนี้" จึงทำให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคมยาวนานมาก

การเว้นระยะห่างแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับต้นไม้ในธรรมชาติอีกด้วย ต้นไม้บางชนิดในป่าก็จะมีการรักษาระยะห่าง หากคุณเดินเข้าป่าแล้วเงยหน้ามองยอดไม้ คุณจะเห็นช่องว่างระหว่างใบไม้กิ่งก้านของแต่ละต้น นี่แหละเขาเรียกว่า “เรือนยอดอายกัน” หรือ Crown Shyness 

รู้หรือไม่ ต้นไม้ก็อายเป็น

ภาพ : unsplash

 

 

 

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า เพื่อหยุดแมลงกินใบไม่ให้ลุกลามจากต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่ง อีกอย่างก็ลดการกระทบกระทั่งกัน เมื่อตอนที่เกิดพายุลมแรง สุดท้าย ก็เป็นการเปิดช่องว่างให้แสงลอดผ่านเพื่อให้ลูกไม้เล็ก ๆ ได้มีโอกาสรับแสงอย่างเหมาะสม

 

รู้หรือไม่ ต้นไม้ก็อายเป็น

ภาพ : unsplash

 

 

 

 

หากมีโอกาสออกไปสัมผัสธรรมชาติครั้งหน้า ลองเงยหน้ามองบนยอดไม้ดูจะเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่อายกัน เว้นระยะห่างเพื่อความอยู่รอด โควิดวันนี้ทำให้คนห่างกัน สิ่งสำคัญอย่าลืมเยียวยาหัวใจกันด้วยนะครับ

 

รู้หรือไม่ ต้นไม้ก็อายเป็น

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ