Lifestyle

เช็กที่นี่ www.sa.chula.ac.th "ลดค่าเทอม" ให้นิสิตจุฬาฯ ออกแนวทาง 50++

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กที่นี่ www.sa.chula.ac.th จุฬาฯ ร่วม อว. ออกแนวทาง 50++ "ลดค่าเทอม" ให้นิสิต 50% สำหรับ 50,000 บาทแรก และลดเป็นขั้นบันไดสำหรับส่วนเกิน 50,000 บาท ทุกคณะทุกหลักสูตร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจากโควิด -19

​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลดค่าเล่าเรียน(ลดค่าเทอม)ให้นิสิตตามมาตรการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาฯ จะลดค่าเล่าเรียน(ลดค่าเทอม)และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นิสิตไทยทุกคณะทุกระดับการศึกษาตามแนวทาง 50++

 

โดยลดค่าเล่าเรียนให้นิสิต 50% สำหรับ ค่าเล่าเรียน 50,000 บาทแรก ส่วนที่เกิน 50,000 บาทจะให้ส่วนลดเป็นขั้นบันไดคือ 30% สำหรับค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท และลด 10% สำหรับค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป

​นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตเพิ่มเติมตามแนวทาง 50 ++ ประกอบด้วย

​- ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ทั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนกว่า 2,000 ทุน ทุนนิสิตช่วยงาน โดยเน้นงานที่ทำออนไลน์ ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน

เช็กที่นี่ www.sa.chula.ac.th \"ลดค่าเทอม\" ให้นิสิตจุฬาฯ ออกแนวทาง 50++

​- ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต หรือทุน COVID-19 เพื่อลดภาระด้านการเงินของนิสิตทั้งที่เคยได้รับแล้วและรายใหม่ เริ่มต้นให้การช่วยเหลือนิสิตรายละ 5,000 – 10,000 บาท

 

รวมทั้งสวัสดิการนิสิตหอพัก เปิดให้ขอทุนยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนิสิตหอพักในช่วงมหาวิทยาลัยปิดทำการหรือนิสิตเรียนออนไลน์ที่บ้าน

​- ซิมอินเทอร์เน็ตฟรี 3,000 ซิม เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก

​- ให้บริการนิสิตยืม Laptop หรือ Tablet กลับไปใช้ที่บ้านได้

​- ทำประกัน COVID-19 สำหรับนิสิตทุกคน ทุกระดับการศึกษามากกว่า 37,000 คน

​“นิสิตจุฬาฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่คณะ หรือผ่านระบบ CU NEX รวมถึงแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ www.sa.chula.ac.th" ผศ.ดร.ชัยพร กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ