Kom Lifestyle

ม.รังสิต 'ลดค่าเทอม' ให้นักศึกษาคนละ 1 หมื่นบาท อว.ช่วยจ่าย 50%

ม.รังสิต 'ลดค่าเทอม' ให้นักศึกษาคนละ 1 หมื่นบาท อว.ช่วยจ่าย 50%
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มหาวิทยาลัยรังสิต เผยแพร่ประกาศ 'ลดค่าเทอม' ให้นักศึกษาคนละ 1 หมื่นบาท อว.ช่วยจ่าย 50%

วันที่ 21 ก.ค. 2564 - เพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยรังสิต เผยแพร่ประกาศเรื่อง แนวทางความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 มีเนื้อหาดังนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนมหาวิทยาลัยรังสิตและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)จึงเห็นสมควรร่วมกันดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ลดค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2564 เป็นเงิน 10,000 บาท (ไม่รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแล้วทุกประเภท หรือนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในภาคการศึกษานี้อยู่แล้ว)

2. สำหรับนักศึกษาที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ สามารถเลือกรับส่วนลดคืนโดยเป็นเงินโอนเก็บเพื่อใช้ในการลงทะเบียนในเทอมถัดไป หรือขอรับเป็นเงินโอนคืนเข้าบัญชีธนาคารได้

3. สำหรับวิชาปฏิบัติการ หากไม่สามารถจัดสอนในพื้นที่ได้ในช่วงการเปิดภาคเรียนระยะแรก มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดการสอนชดเชยจนครบเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยขึ้น หากพบว่าวิชาใดไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ครบได้ด้วยเหตุสุดวิสัย มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนค่าปฏิบัติการให้ตามสัดส่วน

ม.รังสิต 'ลดค่าเทอม' ให้นักศึกษาคนละ 1 หมื่นบาท อว.ช่วยจ่าย 50%

4. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผ่านกองทุนบุญตะวันต่อไป

5. นักศึกษาที่ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ขอให้ติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือสำนักงานกิจการนักศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาท ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนลดคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอร์ด กสศ.ห่วงโควิดทำ"ครอบครัวไทย"จนเฉียบพลัน เด็กกว่าครึ่งล้านหลุดรร.

ผู้ปกครองมีเฮ รร.ชื่อดัง "คืนเงินทัศนศึกษา" ที่ไม่ได้ใช้หลังเกิดโควิด

สพฐ. อนุญาต ให้ใช้ "สถานศึกษา" เป็นโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยโควิด-19

จุฬาฯ ชูนโยบาย "10 พลัส พลัส" ลดค่าเล่าเรียน-แจกทุน ช่วยนิสิตสู้โควิด

ไม่คิดว่าจะมีอยู่จริง "ครูธุรการ" ลูกจ้างนอก ม.33 ของกระทรวงศึกษาธิการ

logoline