Lifestyle

TAI ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

.

พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และคุณ เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) และ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด(TAI) โดยมี พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ คุณ วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัด สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติสักขีพยานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

TAI ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

TAI ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

 

ทั้งนี้ การทำ MOU มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยานผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน และประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน AS9100 และ/หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAI ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

TAI ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

 

TAI ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ